Met betrekking tot V#356, ben ik benieuwd in welk opzicht de Bijbelse begrippen die in Een cursus in wonderen worden gebruikt, een andere betekenis hebben dan de traditionele. Ik ben Christen en hou van de boodschap uit het Evangelie. Ik hou ook van de boodschappen in de Cursus. Ik zie geen verschil of conflict omdat ik geloof dat ze beide van God afkomstig zijn. Ik geloof wel dat sommige tradities de oorspronkelijke boodschap van Christus vervormd hebben. Verwijst je daarnaar? Als dat zo is, hoe zie je dan het onderscheid tussen de verschillende tradities?

Antwoord: Het korte antwoord op je vraag is dat de meeste begrippen in de Cursus een betekenis hebben die van de Bijbel verschilt. Dat komt omdat ze op een denksysteem gebaseerd zijn dat verschilt van het geloofssysteem van de Bijbel.

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn gebaseerd op het geloof dat zonde werkelijk is en de een of andere vorm van vergelding of verzoening vereist door middel van een offer om verlossing (de Hemel) te verdienen en dus straf (de hel) te vermijden. De kruisiging van Jezus is de hoogste uitdrukking van dit denksysteem. Jezus’ dood aan het kruis was de verzoening voor de erfzonde van Adam en Eva en opende opnieuw de Hemelpoort voor alle christelijke gelovigen.

In het dualistische geloofssysteem van de Bijbel is God als Schepper duidelijk verschillend van Zijn schepping, waaronder het fysieke universum begrepen wordt, met inbegrip van de menselijke wezens die toegerust zijn met een geest of ziel. Deze basisovertuigingen blijven waar, welke andere interpretatie of vervorming door de vele sekten en kerken die het christendom belijden, ook naar voren worden gebracht. Een cursus in wonderen daarentegen is een non-dualistisch denksysteem dat onderwijst: “Er is geen scheiding tussen God en Zijn schepping” (T8.V.2:8), “Er is geen zonde” (T26.VII.10:5), en “Er is geen wereld!” (WdI.132.6:2). Het zijn deze basisprincipes van de Cursus die een verschillende betekenis geven aan de Bijbelse begrippen die Jezus gebruikt. In de Cursus is verlossing/Verzoening een proces waarbij we aanvaarden dat deze uitspraken waar zijn, en inzien dat het alleen maar de keuze is om in de afscheiding te geloven die deze in onze ervaring werkelijk maakt, en de oorzaak is van de schuld die ervoor zorgt dat het lichaam en de wereld schijnbaar werkelijk zijn. Omdat er geen zonde is, is er geen behoefte aan verzoening door middel van een offer, maar alleen aan correctie.

De Cursus onderwijst dat de kruisiging geen middel tot verlossing is, maar alleen een extreem voorbeeld van wat Jezus onderwijst: dat we denkgeest zijn en geen lichaam, en op geen enkele manier gekwetst kunnen worden door iets dat zich buiten de denkgeest bevindt. Dat wordt bedoeld in de paragraaf van het Tekstboek waarin Jezus over de kruisiging spreekt: “De werkelijke betekenis van de kruisiging ligt in de ogenschijnlijke intensiteit van de gewelddaad van enkele van de Zonen van God tegen een andere. Dit is uiteraard onmogelijk en dat dit onmogelijk is moet ten volle worden begrepen (T6.I.3:4-5).

De begrippen die in de Bijbel en in de Cursus worden gebruikt, zijn dus niet strijdig met elkaar. Ze stellen eenvoudig twee denksystemen voor die fundamenteel verschillen. Dat wil echter niet zeggen dat er in de Bijbel geen passages zijn die een afspiegeling zijn van de liefdevolle inhoud van het juist gerichte denken, net als volgers van de Bijbel passages in de Cursus kunnen herkennen die een afspiegeling zijn van een juist-gericht denken. Net als ieder ander, hadden de schrijvers van de Bijbelteksten toegang tot de Heilige Geest, die deel uitmaakt van de denkgeest die de Godsherinnering bevat. Een voorbeeld hiervan is het prachtige Bijbelverhaal van de verloren zoon, die Jezus in de Cursus gebruikt (zie T8.VI.4). Om ons te helpen bij het leren is het belangrijk een denksysteem te kiezen dat ons helpt in contact te komen met de liefdevolle inhoud van de Heilige Geest in onze denkgeest. In Een cursus in wonderen is dat door middel van het vergevingsproces (zie V#206 ). De vorm (woorden, begrippen) is niet belangrijk.

In "A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue"(“Een cursus in wonderen en het christendom: een dialoog”) en "The Message of A Course in Miracles" (“De boodschap van Een cursus in wonderen”), geschreven door Kenneth Wapnick, kun je meer informatie vinden over de Bijbel en Een cursus in wonderen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina