Waarom worden sommige woorden in Een cursus in wonderen gecursiveerd, en andere met een hoofdletter geschreven?

Antwoord: De woorden die in de Cursus gecursiveerd zijn, had Helen tijdens het neerschrijven onderstreept, omdat Jezus toen hij haar de Cursus dicteerde die woorden of zinswendingen in haar ervaring een grotere nadruk had gegeven. Oorspronkelijk was er een buitensporig aantal woorden onderstreept, en dus werd het aantal zodanig teruggebracht dat er alleen woorden overbleven die extra nadruk nodig leken te hebben (Een leven geen geluk, blz. 389).

In het algemeen zijn woorden die betrekking hebben op God, Christus of de Heilige Geest met een hoofdletter geschreven. Op verzoek van Jezus is Zoon in Zoon van God altijd met een hoofdletter geschreven, zelfs wanneer dit verwijst naar de Zoon in de afgescheiden staat (en dus niet Christus), ‘om er de nadruk op te leggen dat wij allen een deel zijn van Gods ene Zoon’ (Concordance of A Course in Miracles, p. ix (Concordantie van Een cursus in wonderen) – Een leven geen geluk, blz. 387), als correctie voor het traditionele Christelijke gebruik van de uitdrukking, namelijk uitsluitend voor Jezus. In het begin van de ‘Guide to the Use of the Concordance’ (‘Gids voor het gebruik van de Concordantie’) worden de regels voor het gebruik van hoofdletters in de Cursus verder besproken.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina