Antwoord: Het woord karma, de term die je in Oosterse spirituele leringen tegenkomt voor de wet van oorzaak en gevolg, wordt in Een cursus in wonderen niet gebruikt, maar de Cursus houdt zich in veel passages wel met het concept bezig. In de wereld van het ego is lineaire tijd een centraal aspect van karma, of oorzaak en gevolg. In de Cursus vertelt Jezus ons dat oorzaak en gevolg niet gescheiden zijn (T26.VII.13:1); alleen in het denksysteem van de afscheiding kunnen ze gescheiden lijken. En alleen in de wereld van afscheiding en tijd kan karma, of de wereldse wet van oorzaak en gevolg, werkzaam zijn. Wanneer we ons eenmaal (door onze eigen keuze) in het geloofssysteem van de wereld bevinden, wordt karma iets neutraals, hoewel het ego het idee van oorzaak en gevolg oorspronkelijk ontwikkeld heeft om werkelijkheid te verlenen aan de afscheiding, met inbegrip van de gevolgen – schuld en straf – omdat we God hebben aangevallen. Vanuit het perspectief van de Cursus is niets van dit alles natuurlijk werkelijk. Maar ervan uitgaande dat we in de wet van oorzaak en gevolg geloven – een bijproduct van ons geloof in de werkelijkheid van de afscheiding – toont Jezus ons een zachtaardigere toepassing van dit principe.

Het ego wil ons doen geloven dat wat we in deze wereld ook doen of nalaten, dit onvermijdelijk gevolgen heeft. Goede daden veroorzaken goede gevolgen, en slechte daden slechte. En er is een dualistisch evenwicht dat in stand gehouden moet worden, of een schuld die betaald dient te worden, als gevolg van alle keuzes die we in de wereld maken.

Jezus verschuift de focus echter van de wereld naar onze denkgeest, waar hij ons helpt te leren inzien dat de enige keuze die we ooit in werkelijkheid maken in onze denkgeest gemaakt wordt: tussen het denksysteem van het ego en het denksysteem van de Heilige Geest. En alleen in de denkgeest hebben oorzaak en gevolg werkelijk betekenis. Elk denksysteem heeft consequenties, wat zich uit in het al of niet ervaren van innerlijke vrede. Onze vrede in het heden hangt alleen af van onze keuze in het heden, en heeft niets te maken met enige beslissing die we in het verleden hebben genomen. Door dit te begrijpen, krijgen we de mogelijkheid ons te bevrijden van de karmische cyclus, die lijkt te vereisen dat we in ruimte en tijd de gevolgen ervaren van onze daden. En vergeving is het toepassen van de Cursus om ons van onze zogenaamde karmische schuld te bevrijden.

Voor een verdere bespreking van karma vanuit het perspectief van de Cursus: zie V#332 en V#363 .

[Zie ook: V#577 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina