Antwoord: Beide en geen van beide. Ik ben in jouw droom als jij op enigerlei wijze op mij reageert, en jij bent in mijn droom als ik op jou reageer. Strikt gesproken – want we moeten ons herinneren dat we spreken over een illusoir proces – is er slechts één dromer die een droom van afscheiding van God droomt. Deze droom houdt de ontkenning in van de verantwoordelijkheid voor de keuze om een speciaal, individueel leven te hebben – een leven dat gelijkgesteld is aan zondigheid en verdient om gestraft te worden. De manier om dit doel uit te voeren – het in stand houden van individualiteit terwijl de verantwoordelijkheid ervoor vermeden wordt – is om een veelvoud aan individuen te hebben in een of andere vorm van dader-slachtofferrelatie. Het innerlijke gevoel van zondigheid kan zo geprojecteerd worden op iemand anders, die dan als de schuldige zondaar wordt waargenomen. Dus wanneer jij en ik ons in een relatie bevinden, komt dat doordat een groter zelf zich in deze relatie tussen twee mensen heeft opgesplitst, om te verbergen wat er werkelijk gaande is in zijn denkgeest.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina