Ik heb al enige tijd (vóór de studie van Een cursus in wonderen) ervaringen met een innerlijke stem/intuïtie. De informatie die ik kreeg door innerlijke aanvoelen, daadwerkelijke gedachten of een stem die de mijne onderbreekt is bijna altijd correct geweest. Ik heb geprobeerd me te verzoenen met mijn man, van wie ik al een tijdje gescheiden ben, maar zijn gebrek aan vertrouwen en angst houden ons uit elkaar. De antwoorden die ik ontvang lijken, voelen en klinken alsof ze van de Heilige Geest afkomstig zijn. Er wordt me constant ‘nee’ gezegd en verteld geloof te hebben. De stem zegt: 'Zou ik je naar de waarheid leiden, en hem vervolgens van je wegleiden?’ Ik weet dat speciale relaties het belangrijkste instrument van het ego zijn. Hoe kan ik er zeker van zijn dat het de stem van de Heilige Geest is, en geen truc van het ego?

Antwoord: Het is niet echt mogelijk te reageren op individuele ervaringen van het horen van de Heilige Geest, zoals de ervaring die jij hier deelt. Als algemene regel kunnen we zeggen dat kwesties die betrekking hebben op specifieke zaken gemakkelijk ingekleurd worden door investeringen van het ego waarvan we ons niet volledig bewust zijn. Daarom zouden we onze aandacht moeten richten op het ongedaan maken van het ego, en niet op wat we horen. Helen Schucman, die de Cursus heeft opgetekend, kreeg van Jezus het volgende advies: "Je kunt niet vragen: ‘Wat zal ik hem zeggen?’ en Gods antwoord horen. Vraag in plaats daarvan: 'Help mij deze broeder te zien door de ogen van de waarheid en niet van het oordeel, en de hulp van God en al Zijn engelen zal het antwoord zijn." (Absence from Felicity (Nederlandse titel: Een leven geen geluk), blz. 381). Ook interessant is het feit dat Helen, wanneer het om specifieke zaken ging, niet altijd consequent was over wat ze hoorde. Als ze emotioneel betrokken was bij een kwestie, zat ze er regelmatig ‘naast’ met wat ze dacht te horen, zoals bijvoorbeeld de data van het overlijden van Bill Thetford en van haar echtgenoot Louis.

We leggen de nadruk dus op het vragen om hulp voor het loslaten van alle oordelen in onze denkgeest. Dan, in een heilig ogenblik waarin we vrij van angst en oordeel zijn en niet in het resultaat investeren, zal liefde door ons heen stromen, en zullen we doen wat op dat moment het beste lijkt. Wij zouden allemaal graag concrete antwoorden hebben als we te maken hebben met netelige kwesties, en we zouden graag samen met de antwoorden de zekerheid krijgen dat ze afkomstig zijn van de Heilige Geest of van Jezus, en dat alles dan ook goed zal aflopen. Maar over het algemeen werkt het zo niet, vanwege de vele ego-factoren die nog steeds in onze denkgeest verborgen zijn.

Tot slot nog dit: de paragraaf in het Tekstboek met de titel "De waarheidstest " biedt duidelijke en dwingende richtlijnen om te onderscheiden of je al dan niet in contact bent met de Heilige Geest. Deze kwestie is het onderwerp van V#043 in ons boek, De meest gestelde vragen over Een cursus in wonderen. We citeren een gedeelte: "Je beschikt over één test, zo betrouwbaar als God, waardoor jij kunt uitmaken of wat je geleerd hebt waar is. Als je volkomen vrij bent van iedere vorm van angst, en als al degenen die jou ontmoeten of zelfs maar aan je denken delen in jouw volmaakte vrede, dan kun je er zeker van zijn dat je Gods les hebt geleerd en niet die van jou” (T14.XI.5:1-2).

Andere studenten hebben hierover ook vragen gesteld – in feite is dit de op één na meest gestelde vraag. We hebben deze ook behandeld in andere vragen van deze Vraag- en antwoordservice waar je wellicht naar wilt kijken: V#011 , V#043 , V#309 , en vooral V#285.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina