Waar gaan broeders heen die zich door de dood niet meer met hun lichaam identificeren? En waar blijven ze totdat ze opnieuw terugkeren, om de kans te krijgen juist te kiezen?

Antwoord: De kennelijke dood van het lichaam betekent niet noodzakelijkerwijs dat iemand ervoor gekozen heeft zich er niet mee te identificeren. Alleen wanneer de denkgeest ervoor kiest zich volledig te identificeren met de waarheid die wij zijn als Gods onschuldige Zoon, wordt de lichaamsidentiteit terzijde geschoven. “Wanneer je lichaam, je ego en je dromen verdwenen zijn, zul je weten dat jij eeuwig duurt. Misschien denk je dat dit bereikt wordt door de dood, maar niets wordt door de dood bereikt, omdat de dood niets is. Alles wordt door het leven bereikt, en leven is van de denkgeest en in de denkgeest” (T6.V-A.1:1-3).

Aangezien de denkgeest niet in het lichaam zit, gaat hij nergens heen wanneer het lichaam sterft. Het deel van de denkgeest dat zich voor een poosje met een bepaald lichaam identificeerde, blijft in zijn ‘staat van denken’, wat natuurlijk geen plaats is. De denkgeest heeft geen lichaam nodig om de juiste keuze te maken. In feite heeft hij, als hij werkelijk juist kiest, helemaal geen lichaam nodig, omdat de keuze voor identificatie met het lichaam om te beginnen al een onjuiste keuze is.

Een van de belangrijke doelen van Een cursus in wonderen is ons te leren dat wij denkgeest zijn en geen lichaam. Alle actie vindt plaats in de denkgeest en de enige ‘actie’ is kiezen. Aangezien de denkgeest geen lichaam nodig heeft om te kiezen, is er geen verandering in activiteit van de denkgeest wanneer het lichaam ‘sterft’. Het lichaam is louter het ogenschijnlijke gevolg van de verkeerde keuze van de denkgeest die gelooft dat de gedachte van afscheiding werkelijk is. Het lichaam doet niets. “Het lichaam sterft evenmin als het kan voelen. Het doet niets.[…] Het is niets” (T19.IV-C.5:2-3,5).

Meer over dit onderwerp vind je bij V#068 als je wilt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina