Staat het zich afkeren van het ego gelijk aan het zich wenden tot de Heilige Geest? Ik vraag dit omdat ik niet echt weet wat de Heilige Geest is of hoe ik hem kan herkennen. Maar ik wíl me tot de Heilige Geest wenden als mijn leraar. Toch vraag ik me af of mijn gebrek aan helderheid in werkelijkheid een gebrek aan bereidwilligheid is. Ben ik niet bereidwillig om de Heilige Geest te erkennen? Of heb ik me al tot de Heilige Geest gewend als ik vergeving in mijn denkgeest beoefen en mijn investering in de wereld van schuld en aanval terugneem?

Antwoord: Als je je werkelijk van het denksysteem van het ego afkeert, dan wend je je inderdaad tot de Heilige Geest. Je kunt geen andere richting inslaan: “Er zijn maar twee leraren, die elk een andere kant opwijzen. En jij zult de weg volgen die jouw uitverkoren leraar je voorgaat. Er zijn maar twee richtingen die je kunt inslaan, zolang de tijd blijft duren en keuze betekenis heeft” (T26.V.1:7-9). Het vergevingsproces begint met de bereidwilligheid om anders te kijken naar onze gedachten, gevoelens en oordelen over alle relaties en ervaringen in ons leven. Deze bereidwilligheid weerspiegelt een keuze in de denkgeest om naar de Heilige Geest te luisteren. We kunnen niet weten of begrijpen wat de Heilige Geest ons zal laten zien wanneer we ons oordeel loslaten. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Zoals Een cursus in wonderen ons vele keren en op vele manieren zegt: "Vergeving is de enige functie die betekenis heeft in de tijd. Het is het middel dat de Heilige Geest aanwendt om speciaalheid om te smeden van zonde in verlossing" (T25.VI.5: 3-4).

Door de ware aard en het doel van ons niet-vergeven te herkennen, nodigen we de Heilige Geest uit onze misvattingen opnieuw te interpreteren, ongeacht of we al dan niet weten Wie Hij is. Het ego wil niet dat we onze oordelen onderkennen of in twijfel trekken. Door ze in twijfel te trekken wordt het ons duidelijk dat er een keuze is gemaakt om te luisteren naar een andere interpretatie van wat we ervaren. Dat is het bewijs dat we zoeken, en op die manier weten we dat wat Jezus ons in Een cursus in wonderen zegt, waar is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina