Wat is de Wil van God? Ik heb gehoord dat het niet een keuze is die Hij maakt, maar dat het eerder Zijn scheppingen zijn.

Antwoord. Gods Wil kan niets met keuze te maken hebben, omdat keuze dualiteit impliceert. Zoals in onze Glossary-Index staat: de Wil van God is “de uitdrukking van Zijn Wezen, Dat alleen kan scheppen; hoewel ogenschijnlijk gesplitst door de afscheiding en de wensen van het ego, blijft zijn heelheid en eenheid met de wil van het Zoonschap onveranderd en onafgebroken.” Dit is niet iets wat wij in onze toestand van afscheiding volledig kunnen begrijpen, maar we kunnen het weerspiegelen door onze bereidheid onze belangen als dezelfde als die van iedereen te zien: “Jij en je broeder zijn dezelfde, zoals God Zelf Eén is en niet verdeeld in Zijn Wil. En jullie moeten wel één doel hebben, aangezien Hij jullie beiden hetzelfde gegeven heeft. Zijn Wil is gebundeld als jullie je wil bijeenvoegen, zodat jij compleet kunt worden door jouw broeder compleetheid te schenken” (T25.II.11:1-3).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina