Ik wil mijn gezin helpen bij het bereiken van innerlijke vrede. Ik spreek er zoveel mogelijk over met mijn vrouw en kinderen (van 9 en 11 jaar), en ik ben veel meer in vrede met God sinds ik met de Cursus begonnen ben. Ik weet dat we geen afgescheiden zelf hebben, en ik wil mijn gezin helpen de kennis te herwinnen die ik door Een cursus in wonderen heb gevonden. Zijn er boeken of audiocassettes die ik voor mijn zonen kan gebruiken?

Antwoord: We hebben in V#179 en V#202 al gelijkaardige vragen besproken.

De Cursus wordt het beste onderwezen door een voorbeeld te zijn. Als de liefde van Jezus het middelpunt van je leven is, voelen je kinderen dat jij iets hebt dat hen kan helpen bij het leren vergeven, zonder dat ze ooit beseffen wat er is gebeurd. Je houding tegenover hen – wanneer de liefde van Jezus en niet het ego de opvoeding leidt – geeft hun het enige dat ze werkelijk nodig hebben: weten dat ze worden bemind en vergeven, en dat hun vergissingen geen invloed hebben en nooit kunnen hebben op jouw liefde voor hen. Jouw innerlijke vrede is de leraar en dat zullen ze inzien, zelfs als jij je autoriteit als vader blijft uitoefenen. Van daaruit kunnen ze leren hoe ze met hun vrienden en met elkaar moeten omgaan. Misschien kun je hen later, wanneer ze vragen op een dieper niveau beginnen te stellen, een paar van de begrippen van de Cursus voorleggen. Maar op die jonge leeftijd – en vele jaren erna – is hun hoofddoel te leren hoe ze als ego met succes in de wereld kunnen functioneren. Ze hebben je liefdevolle hulp nodig om tot een sterke persoon vol zelfvertrouwen uit te groeien, die zich in de wereld kan redden en er enthousiast naar uitkijkt om in die wereld carrière te maken. Het zou hen helemaal niet helpen als hun werd gezegd dat de wereld en zijzelf een illusie zijn en gemaakt werden om God aan te vallen. De meeste volwassenen kunnen daar ook niet mee overweg!

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina