Als alles doel is en geen vorm, is het dan mogelijk dat we ertoe geleid worden hard tegen iemand te schreeuwen? Kan dit dan uit liefde (inhoud) gebeuren?

Antwoord: Ja, we kunnen door liefde geleid worden om tegen iemand te schreeuwen. Als we ons met liefde vereenzelvigen en ons ego er totaal niet bij betrokken is, dan komt liefde tot uitdrukking in elke vorm die voor die situatie geschikt is. Het komt er echter op neer onze ego’s opzij te zetten, en dat is niet gemakkelijk. Het ego is heel slim en misleidend, en het enige dat hij wil is zijn eigen bestaan bestendigen, terwijl hij laat lijken dat er iets anders aan de hand is. Dus neemt hij vaak een vermomming aan in de vorm van liefde en bezorgdheid, wat in veel gevallen alleen maar een middel ter rechtvaardiging van aanval is. We hebben het allemaal al eens meegemaakt dat we pas veel later beseften dat wat volgens ons een interactie vanuit een juist gerichte denken was, niets meer was dan een verhulde aanval. We moeten dus uiterst voorzichtig zijn met deze benadering. Als we veel oefenen, raken we vertrouwd met onze favoriete middelen tot zelfbedrog en kunnen we meer waakzaamheid aan de dag leggen voor het soort vallen waar we gemakkelijk in lopen.

Er zijn zeker veel mensen die alleen maar bereikt kunnen worden door tegen hen te schreeuwen, pubers en onrijpe jong-volwassenen zijn de voornaamste voorbeelden. Maar ga met voorzichtigheid te werk! Het ego zal elke gelegenheid aangrijpen om schuld en haat op iemand anders over te laden en de schijn te geven dat het een daad van barmhartigheid is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina