Ik heb me altijd druk gemaakt over het doden van dieren voor voedsel en kleding. Wanneer ik deze kwestie vanuit het standpunt van Een cursus in wonderen probeer te bekijken, zie ik geen enkel probleem. Wat is de houding van de Cursus tegenover vegetarisme en de hele kwestie van het doden van dieren voor voedsel en kleding?

Antwoord: De principes in de Cursus die op deze kwestie betrekking hebben, werden besproken in V#120.

De volgende korte gedachten om hierover nog wat uit te weiden: Hoewel de wereld zelf illusoir is, ervaren wij haar als werkelijk, en dus leert Jezus ons in deze context ons alleen te concentreren op het doel dat we aan de wereld en ons lichaam hebben gegeven: om onze overtuiging te versterken dat er hier leven is, of om dit te leren: “Er is geen leven buiten de Hemel” (T23.II.19:1). Als deze wereld fundamenteel illusoir is, dan is er hier niets heilig of onheilig. Als jij je dus op het doel kunt concentreren waarvoor je de wereld en het lichaam gebruikt, raak je niet verstrikt in het soort problemen waar je mee te kampen hebt.

Bovendien brengt een zorgvuldig onderzoek van onze wereld aan het licht dat het functioneert volgens het fundamentele principe: doden of gedood worden. Het is een door en door moorddadig systeem. Het overleven van zowel de ‘levende’ als ‘niet-levende’ dingen in de wereld gaat altijd ten koste van iets anders. Zelfs ademen heeft de dood van micro-organismen tot gevolg; we doden voortdurend insecten, schimmels, virussen en bacteriën om gezond te blijven en fruit en groenten te produceren die gezond zijn, en ga zo maar voort; we voelen nooit medelijden met de duizenden termieten die we vernietigen om te voorkomen dat ons huis vernietigd wordt. En om opnieuw de metafysica van de Cursus naar voren te brengen: als alles alleen maar een fragment is van het ene ego (feitelijk een gedachte), dan doet het er niet toe of je een appel, een kreeft, alfalfascheuten, of een dier verslindt; dan maakt het ook niets uit of je bomen velt om hout voor je huis te hebben, of wol van schapen gebruikt om kleren te maken. Niets is hier werkelijk; er is in illusies geen hiërarchie.

De eerste ego-wet van de chaos is dat er zo’n hiërarchie bestaat, wat een heel ingewikkeld leven voor ons allen tot gevolg heeft: verschillende en met elkaar wedijverende normen en waarden, en bovenal, voortdurend bezig zijn met problemen in de wereld en met ons lichaam. Dat is de geheime beweegreden van het ego om een hiërarchie van waarden in de wereld te bevorderen. Daardoor blijft de wereld en ons bestaan erin heel werkelijk, wat betekent dat het bestaan van het ego gegarandeerd is. Kwesties zoals het vegetarisme zijn rookgordijnen die het ego maakt om ons ervan te weerhouden terug te keren naar onze denkgeest, waar het enige probleem en de oplossing ervan bestaan.

Als je alles dus terugbrengt tot het doel, zul je in staat zijn op een effectievere manier met je zorgen om te gaan. Het doel is het enige zinvolle aspect van deze kwesties dat je in overweging moet nemen. Als jij je alleen hierop concentreert, zal dit je helpen in contact te komen met de geheime strategie van het ego: je steeds weghouden van je denkgeest waar je altijd conflict of vrede als jouw identiteit, het ego of Jezus als jouw leraar kunt kiezen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina