Waarom is in Een cursus in wonderen elke zin en elke alinea in het Tekstboek, Werkboek en de Handleiding voor leraren genummerd?

Antwoord: Er zijn twee hoofdredenen: 1) Het maakt het gemakkelijker om in alle talen en alle edities naar dezelfde passages te verwijzen. Een voorbeeld: in de Engelstalige uitgave staat de derde alinea van de paragraaf: “Ik hoef niets te doen” op bladzijde 388, in de Duitse uitgave op bladzijde 389, in de Spaanse op bladzijde 432 en in de Nederlandse op bladzijde 397. Op deze manier wordt vermeden dat de pagina’s in de verschillende uitgaven verschillend genummerd zijn.

2) De nummering heeft de samenstelling mogelijkheid gemaakt van de Concordance of A Course in Miracles (net zoals bij de Bijbel en Shakespeare).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina