Een cursus in wonderen leert dat we het ego weg moeten lachen, omdat het nooit werkelijk was of zal worden. Maar ik merk dat ik echt hard aan mijn ‘lagere emoties’ moet werken om er vanaf te komen. Hard werken houdt in: huilen, erover schrijven, ze aan anderen vertellen, inwendige driftbuien hebben of ze op een andere wijze uiten. Anders heb ik het gevoel dat het erg gemakkelijk is om ze te ontkennen. Of te onderdrukken en te blijven doen alsof er niets gebeurd is, maar wel vol wrok rond te blijven lopen. Nadat ik dit allemaal gedaan heb kan ik naar mijn projecties kijken, mijn broeder vergeven, en dan om hulp vragen bij het vergeven van mezelf. Maak ik de vergissing tot werkelijkheid? Waarom zegt Jezus niets over dit proces?

Antwoord: Allereerst, en erg belangrijk: je kunt ‘het ego’ alleen maar ‘weglachen’ wanneer je het als niet werkelijk ervaart. Als je iets probeert kwijt te raken, moet je het als werkelijk ervaren. De Cursus vraagt nooit ons van iets te ontdoen waarvan we denken dat het echt is. Dat zou opofferen zijn en Jezus herinnert ons er vaak aan dat opofferen niet liefdevol is. De enige manier waarop jouw gevoelens of emoties kunnen veranderen is de oorzaak ervan onder ogen zien, en dan beslissen of je daar nog langer aan vast wilt houden. Je kunt jezelf niet zomaar opleggen dat je aardig bent in plaats van haatdragend bijvoorbeeld, evenmin kun je willen dat je geen lichamelijke behoeften hebt.

De aanpak van de Cursus is mild, wat inhoudt dat je er veel meer aan hebt jezelf te vergeven voor je misstappen en je weerstand, dan jezelf te dwingen datgene op te geven waar je nog zo zwaar in investeert. Daarom leggen de leringen van Jezus zoveel nadruk op het doel. Het is voor ons zo goed als onmogelijk de identificatie met ons lichaam en al zijn behoeften en impulsen op te geven. We kunnen dat eenvoudigweg niet, omdat het verdedigingen zijn die ons beschermen tegen een overweldigende angst in onze denkgeest.

Maar het ligt wel binnen de mogelijkheden om het verschil te leren zien tussen het egodoel voor de wereld en het lichaam en het doel van Jezus, en er vervolgens een van te kiezen. Dat is veel meer in lijn met de globale boodschap van de Cursus, die ons leert dat de wereld en het lichaam niet het probleem vormen. Het probleem wordt gevormd door de keuzes die we in onze denkgeest maken. Dus in plaats van jezelf te dwingen je van je emoties – die het probleem niet zijn – te ontdoen, kun je beter proberen je focus te verleggen naar het doel waarvoor je jouw lichaam gebruikt. Gebruik je je lichaam om verschillen en afscheiding te versterken, of gebruik je het om je te helpen leren dat jouw belangen dezelfde zijn als die van ieder ander.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina