Het lijkt of ik meestal in het juist gerichte denken ben. Maar af en toe schiet ik ongenadig in onjuist gericht denken, en mijn gedrag maakt het heel moeilijk daar weer uit te komen; het is dus een enorm conflict. Is deze verstorende ‘verschuiving’ onderdeel van het proces? Heb je een advies of passages om me te helpen met een snelle ‘verschuiving’ terug?

Antwoord: Ja, regelmatige uitstapjes naar het onjuist gerichte denken zijn onderdeel van het proces. In het kort, de enige weg naar het juist gerichte denken is verantwoordelijkheid aanvaarden voor de keuze afgescheiden te zijn, en ervoor te kiezen om niét afgescheiden te zijn. Dit houdt gewoonlijk in dat we langdurig en precies kijken naar een diep verlangen om ons te blijven identificeren met het lichaam, en onszelf als afgescheiden, anders en in het algemeen beter dan ieder ander te zien. Het beste startpunt is om jezelf niet te veroordelen omdat je kiest voor onjuist gericht denken, en vervolgens blij te zijn dat je je realiseert dat je dat gedaan hebt en dat niet ontkent. Dat betekent dat je effectief kunt toepassen wat Een cursus in wonderen ons vraagt te doen: “Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is. Iedere illusie is er een van angst, welke vorm die ook aanneemt” (T16.IV.6:1-3).

Het onjuist gerichte denken is het probleem, en het geloof in afscheiding is wat genezing nodig heeft. Daarom is een zeer belangrijk deel van het proces dat we ons bewust worden van de specifieke vorm die dit aanneemt in ons individuele leven. Dat geeft ons de kans de gedachten en overtuigingen die in onze denkgeest verborgen zijn, bloot te leggen, zodat de Heilige Geest ze kan corrigeren. Een egoaanval kan zeer behulpzaam zijn in het blootleggen van verborgen overtuigingen, zodat we ernaar kunnen kijken. Het meest effectieve wat je kunt doen wanneer je je in het onjuist gerichte denken bevindt, is er goed naar kijken: “Je kunt de beletselen voor ware visie niet opzijschuiven zonder ernaar te kijken, want opzijschuiven betekent ertegen oordelen. Als jij wilt kijken, zal de Heilige Geest oordelen, en Hij zal waarlijk oordelen. Maar wat jij verborgen houdt, kan Hij niet met Zijn licht doen verdwijnen, want je hebt het Hem niet gegeven, en Hij kan het niet van jou wegnemen” (T12.II.9:6-8).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina