Er is al vaak vastgesteld dat het niet het doel van Een cursus in wonderen is om ons te helpen bij het krijgen van wat we willen in de wereld. Maar komt het daar niet hoe dan ook op neer? Wat ik bedoel is dit: als we problemen hebben met onze gezondheid of met geld, en we via vergeving de schuld verwijderen die achter die projecties ligt, verbeteren onze omstandigheden dan niet?

Antwoord: Een basisprincipe van de Cursus is: “Ideeën verlaten hun bron niet” (WdI.132.5:3), en die bron is de denkgeest. Wát er ook in onze ervaring naar de vorm gebeurt, het is altijd een weerspiegeling van een keuze in de denkgeest om ons te identificeren met het ego of met de Heilige Geest. Onze ervaring in de wereld bestaat uit een groot aantal ogenschijnlijk verschillende situaties, die op zichzelf neutraal zijn. Het is onze interpretatie ervan die ze de macht geeft om onze vrede weg te nemen, of die onaangedaan te laten. De interpretatie is gebaseerd op een overtuiging over onszelf. Wanneer de denkgeest ervoor kiest zich te identificeren met het egodenksysteem, dus met afscheiding en het lichaam, dan interpreteert het ziekte of gebrek aan geld als een bedreiging of aanval. Wanneer de denkgeest ervoor kiest zich te identificeren met de Heilige Geest, dan worden ziekte en geldgebrek niet gezien als een aanval, en heeft het geen effect op iemands vrede. Iedere fysieke toestand is dan irrelevant; het kan wel of niet veranderen. Hoewel de macht van de denkgeest gebruikt kan worden om een fysieke conditie te veranderen zal het probleem zich in een andere vorm voortzetten, tenzij de keuze voor de genezing door de Heilige Geest wordt gemaakt. Het is de denkgeest die ziek is en dus genezing nodig heeft: “Het lichaam heeft geen genezing nodig. Maar de denkgeest die denkt dat hij een lichaam is, is absoluut ziek!” (T25.In.3:1,2)

Je hebt gelijk als je zegt dat het niet het doel van de Cursus is om dingen in de wereld te verbeteren: “Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen” (T21.In.1:7). Het is een vergissing te denken dat de bron van ellende iets is van buiten de denkgeest, zoals lichamelijke ziekte of geldgebrek. De Cursus zegt dat de oorzaak van alle conflict de keuze in de denkgeest is om te geloven dat de afscheiding werkelijk is. Zijn doel is de genezing van deze gedachte in de denkgeest, door ons te onderwijzen dat onze ware identiteit de denkgeest is en niet het lichaam, of dat nu gezond, ziek, rijk of arm is. Dat is de belangrijke les die ons gevraagd wordt te leren. Dat alleen zal ons de vrede brengen die we zoeken, en het uiteindelijke ontwaken uit de droom van afscheiding.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina