Kun je ‘maken’ en ‘scheppen’ met elkaar vergelijken en de betekenis tegenover elkaar zetten, in overeenstemming met wat Een cursus in wonderen onderricht?

Antwoord: In de Glossary-Index (verklarende woordenlijst) van Een cursus in wonderen zegt Ken Wapnick: “de geest schept, maar het ego maakt” (blz. 144). Wat de geest schept, is waar en dus werkelijk, wat het ego maakt is onwaar en dus onwerkelijk. Telkens wanneer de Cursus over scheppen spreekt, verwijst hij naar de scheppingskracht van God, die Hij met Zijn Zoon deelt. Schepping heeft alleen maar plaats buiten tijd en ruimte, op het niveau van de Denkgeest. Niets op het niveau van de vorm wordt geschapen. De Glossary Index zegt verder dat maken kan worden aangeduid als miscreëren (blz. 144). De afscheidingsgedachte is een miscreatie van het ego, en is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de illusie die we als de wereld van vorm ervaren. Het ego ‘maakt’ deze wereld en het lichaam als surrogaat voor de waarheid van Gods schepping, die geest is. Niets dat ‘gemaakt’ is, bestaat echter in werkelijkheid. Het is een illusie, want er is geen surrogaat voor Gods schepping.

Al naargelang de keuze van de denkgeest om zich met de waarheid van de geest of met de leugens van het ego te vereenzelvigen, heeft hij de kracht om te scheppen of te miscreëren. Geloven dat wat de denkgeest miscreëert (‘maakt’) werkelijk is, brengt conflict teweeg in de denkgeest van de Zoon. De denkgeest staat dan voor de keuze tussen innerlijke gezondheid en krankzinnigheid, tussen waarheid en illusie, genezing of ziekte. “Het fundamentele conflict in deze wereld is dus dat tussen creatie en miscreatie. Alle angst ligt besloten in de tweede, en alle liefde in de eerste. Het conflict is er daarom een tussen liefde en angst (T2.VII.3:13-15). Dit conflict wordt opgelost door middel van het vergevingsproces waardoor we leren aanvaarden dat de Heilige Geest alles corrigeert wat het ego heeft gemaakt als gevolg van het feit dat de afscheidingsgedachte ernstig werd genomen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina