In ben een bodybuilder. Hoe kan ik dit in overeenstemming brengen met de stelling van Een cursus in wonderen dat ik niet een lichaam ben? Vanaf het moment dat ik begonnen ben met de Cursus heb ik me er altijd een beetje over in conflict gevoeld dat ik me zo lichaamsbewust ben. Het lijkt niet logisch om een bodybuilder te zijn, terwijl ik tegelijkertijd het geloof in de onbeduidendheid van het lichaam probeer aan te kweken. Ik wil het bodybuilden niet opgeven omdat ik er zo van geniet, maar alles wat de Cursus zegt is ook belangrijk voor me. Het voelt alsof ik gedwongen wordt om een keuze te maken die ik nog niet kan maken. Kan ik gewoon bodybuilder blijven én de Cursus beoefenen?

Antwoord: Ja, je kunt gewoon een bodybuilder blijven én Een cursus in wonderen beoefenen, net zoals je door kunt gaan met ademen, en alle andere dingen om je lichaam te verzorgen. De Cursus zegt dat we niet een lichaam zijn, omdat het zich tot de denkgeest richt, onze ware identiteit. Hij waarschuwt ons echter in het begin van het Tekstboek, niet te ontkennen dat we geloven een lichaam te zijn: “Het lichaam maakt eenvoudig deel uit van jouw ervaring in de fysieke wereld. Zijn vermogens kunnen worden overschat en dat gebeurt ook vaak. Toch is het haast onmogelijk zijn bestaan in deze wereld te ontkennen. Wie dit doet, begaat een bijzonder onwaardige vorm van ontkenning” (T2.IV.3:8-11). De Cursus is er ook heel duidelijk over dat we onszelf niet moeten forceren om iets te geloven waar we nog niet aan toe zijn om te aanvaarden. Ons geloof in het lichaam is erg sterk. Het is een identiteit die we hebben gekozen om alle bewustzijn van de denkgeest, met zijn macht om te kiezen, uit te wissen. Zo kunnen we onszelf overtuigend als slachtoffer zien.

Een van de belangrijke doelen van de Cursus is ons te onderwijzen dat we wel degelijk een denkgeest hebben. In de Inleiding van het Werkboek staat: “Het doel van het werkboek is je denkgeest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in deze wereld” (WIn.4:1). Dus, terwijl je naar hartelust je bodybuilding beoefent, herinnert de Cursus je er vriendelijk aan dat je meer bent dan je lichaam, en uiteindelijk dat je helemaal geen lichaam bent. Hij nodigt je uit tot een ‘denkgeest-building’ programma. Het doel daarvan is je bewust te maken van alle gedachten en overtuigingen die zich verzetten tegen de waarheid van wie je werkelijk bent, en om hulp te vragen om ze geleidelijk te laten transformeren, in wélke mate je daartoe ook bereid bent. Dit is de betekenis van vergeving: het loslaten van grieven.

Net zoals bodybuilding tijd en oefening vraagt, zo is er oefening nodig om het denksysteem van het ego, waar we ons mee hebben geïdentificeerd, ongedaan te maken. De Cursus zegt dat we het klaargespeeld hebben om te leren wat onwaar is (dat we schuldige, individuele lichamen zijn) en dat we daarom ook in staat zijn om de waarheid te herkennen (dat we geest zijn, Gods ene onschuldige Zoon). Dit te leren is verlossing, en dat vereist geen inspanning of kracht.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina