Ik heb Een cursus in wonderen nu een paar maanden bestudeerd, en begrepen dat vergissingen ongedaan worden gemaakt door ernaar te kijken. Om me bewust te worden van mijn vergissingen probeer ik me bewust te worden van zinsneden als: “Ze zouden dit niet op die manier moeten doen” of “Je zou je op deze manier moeten gedragen”. Mijn gevoel is dat als ik me gewaar word dat ik anderen om me heen wil controleren, deze gedachten gaan verdwijnen. Is deze techniek behulpzaam om oordelen op te schorten of impliceert dit zelf een veroordeling?

Antwoord: Aandacht besteden aan wat je denkt en zegt is een heel goede manier om de waakzaamheid te beoefenen die de Cursus onderwijst. Het is een heel belangrijk onderdeel van de training van de denkgeest die de Cursus biedt. Wat deze gedachten en woorden weerspiegelen, zijn de overtuigingen en oordelen van het egodenksysteem, dat gebaseerd is op het geloof dat de afscheiding werkelijk is. Dit geloof is de oorspronkelijke vergissing, die aanleiding geeft tot alle daaropvolgende onjuiste oordelen. We komen in contact met de keuze die in de denkgeest gemaakt is, door ons bewust te worden van de specifieke vorm die de afscheidingsgedachte in al onze relaties aanneemt. In het voorbeeld dat jij geeft: anderen willen controleren weerspiegelt het verlangen om onszélf te willen ‘controleren’ door te beslissen wie we zijn, in plaats van de Identiteit te aanvaarden die God ons gegeven heeft. We hebben onszelf gedissocieerd van de macht in onze denkgeest om te kiezen, dus de enige manier om te weten wat we hebben gekozen is om te kijken naar de gevolgen in onze relaties en interacties binnen de droom. Deze tonen ons of we gekozen hebben te geloven in de ego-interpretatie van onze identiteit (afgescheiden en schuldige lichamen), of in die van de Heilige Geest (Gods ene onschuldige Zoon). Om die reden is ons hiervan bewust worden een belangrijke stap in het ongedaan maken ervan. Het is echter niet het einde van het proces: “Om genezing te kunnen brengen wordt het voor de leraar van God dus essentieel dat hij al zijn vergissingen laat corrigeren. Als hij ook maar het kleinste spoortje irritatie in zichzelf bespeurt wanneer hij op iemand reageert, laat hij dan ogenblikkelijk beseffen dat hij een interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. Laat hij dan naar binnen keren en zich richten tot zijn eeuwige Gids, en Hem laten beoordelen wat de reactie zou moeten zijn.” (H18.4:1-3)

Wanneer we ons eenmaal bewust zijn van onjuiste overtuigingen en oordelen, verdwijnen ze niet automatisch. We moeten een belangrijke keuze maken: ofwel we houden ze, ofwel we verruilen ze voor de correctie van de Heilige Geest. De eerste keuze versterkt het egodenksysteem, dat de bron van alle pijn is die in de wereld van illusie ervaren wordt. De tweede leidt tot het ongedaan maken van het egogeloof in afscheiding, door onze investering erin te verzwakken. Als we beginnen te beseffen welke enorm hoge prijs we betalen voor ons onjuiste geloof in de afscheiding (pijn en conflict), worden we bereidwilliger om de correctie van de Heilige Geest te kiezen: “De Hemel wordt bewust gekozen. De keuze kan niet worden gemaakt zolang de alternatieven niet nauwkeurig bekeken en begrepen zijn. Alles wat in schaduwen is gehuld, moet tot begrip worden gebracht om opnieuw te worden beoordeeld, ditmaal met behulp van de Hemel. En alle beoordelingsfouten die de denkgeest in het verleden heeft gemaakt, staan open voor correctie, nu de waarheid ze als oorzaakloos verwerpt. Nu zijn ze zonder gevolgen. Ze kunnen niet verborgen worden, omdat onderkend is dat ze niets zijn.” (WdI.138.9)

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina