Wat bedoelt Ken als hij zegt: ‘Zeg niet nee tegen het ego’? Ik geloof dat hij dat op een audiocassette heeft gezegd.

Antwoord: We zeggen niet ‘niet nee’ tegen het ego. Als dat zo op de audiocassettes staat, is het een verspreking. Het ego kan worden begrepen als een ‘nee’ tegen God en tegen de Identiteit die God ons heeft gegeven als Zijn onschuldig Zoon. ‘Niet nee’ zeggen is een manier om te zeggen dat we de werkelijkheid van het denksysteem van het ego moeten ontkennen en de waarheid aanvaarden van wie we zijn als Gods Zoon. Het betekent dat we niet nee zeggen. Dit houdt verband met het idee dat Een cursus in wonderen een proces is van afleren wat we niet zijn, zodat wat we wel zijn tot ons bewustzijn kan terugkeren. De waarheid eist geen enkel bevestigend antwoord van onze kant om te zijn wat ze is; ze vraagt alleen dat we ‘niet nee’ zeggen.

De Cursus zegt ons dat God onze identiteit als Zijn onschuldige Zoon heeft vastgesteld: “Ik ben jouw Vader en jij bent Mijn Zoon” (WdII.10.5:3). Wij hebben geantwoord: ‘Nee, dat ben ik niet; Ik ben wie ik zeg dat ik ben’. En we hebben een lange lijst van wie we zeggen dat we zijn. Het vergevingsproces leert ons al deze zelfbeelden, eigenschappen van de identiteit die wij hebben bedacht, los te laten, en tijdens dit proces zeggen we ‘niet nee’. Wanneer we ‘niet’ hebben gezegd tegen al onze ‘nee’s’, hebben we onze denkgeest vrijgemaakt van alle blokkades die ons belemmeren ons van ons ware zelf bewust te worden: “Wanneer ieder concept in twijfel is getrokken en bevraagd, en erkend wordt dat dit op geen enkele veronderstelling berust die standhoudt in het licht, dan is de waarheid vrij om in haar heiligdom binnen te treden, zuiver en vrij van schuld. Er is geen uitspraak die de wereld meer vreest te horen dan deze: Ik weet niet wat ik ben, en daarom weet ik niet wat ik doe, waar ik ben, of hoe ik de wereld of mijzelf moet bezien. Toch wordt in dit leren verlossing geboren. En Wat jij bent zal jou over Zichzelf vertellen” (T31.V.17:5-9).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina