Ik heb in een drukwerk gezien dat Een cursus in wonderen aangeduid werd als ‘een christelijke leer’. Dat is hij natuurlijk niet. Ik heb echter moeite om een geschikt bijvoeglijk naamwoord te vinden om de Cursus te beschrijven. Het is een non-dualistische, psychologische, filosofische, gechannelde lering. Kan dit eenvoudiger gezegd worden?

Antwoord: Soms volstaat het om de Cursus gewoon te omschrijven als een spiritueel pad dat zich op vrede en vergeving richt. Dat is dikwijls toereikend. Als mensen meer willen weten, zullen ze dat wel vragen en dan kun je naar behoefte uitweiden. Je zou bijvoorbeeld kunnen toevoegen dat het geen religie is; er zijn geen rituelen en er is geen geestelijkheid; het is een cursus voor individuele studie en oefening die ons helpt ons God te herinneren door middel van vergeving. Als jou wordt gevraagd of de Cursus christelijk van aard is, zou je naast het feit dat hij geen religie is, enz., kunnen zeggen dat er veel bijbelse termen in voorkomen, maar dat ze een heel andere betekenis hebben, niet de traditionele betekenis zoals die in de Bijbel staat – en dan weer uitweiden waar nodig. Afhankelijk van de vragen en diegene die de vragen stelt, kun je dan dieper ingaan op de psychologische en metafysische dimensies van de Cursus, en hoe hij ontstond.

[Zie ook: V#573 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina