In veel studiegroepen van Een cursus in wonderen waaraan ik heb deelgenomen, wordt gezegd dat verzoening [Engels: atonement] en één-wording [Engels: at-one-ment] hetzelfde is. Ik beschouw één-wording als een New Age eufemisme dat feitelijk niets te maken heeft met de Verzoening zoals het in de Cursus gebruikt wordt. Het woord één-wording vind ik nergens in de Cursus. Graag hoor ik jouw gedachten hierover.

Antwoord: Je hebt gelijk. Eén-wording is niet hetzelfde als de Verzoening zoals die in Een cursus in wonderen gebruikt wordt. De Glossary Index for A Course in Miracles van Ken Wapnick definieert Verzoening als ‘het correctieplan van de Heilige Geest om het ego ongedaan te maken en het geloof in afscheiding te genezen.’ De term ‘één-wording’ komt in de Cursus niet voor.

De Cursus zegt ons: “De enige verantwoordelijkheid van de leraar van God bestaat erin de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden” (H18.4:5). Dat betekent dat je niet langer gelooft dat de afscheiding werkelijk is. De term eenheid [oneness] in de Cursus heeft betrekking op de eenheid [unity] van de Vader en de Zoon in de Hemel, en wordt in de droom weerspiegeld door de vereniging met iemand anders door vergeving. Geen van beide principes uit het denksysteem van de Cursus wordt verwoord met de term één-wording.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina