Is geluk het doel van het leven?

Antwoord: Een cursus in wonderen stelt: “Er is geen leven buiten de Hemel” (T23.II.19:1); dus wat we hier leven noemen is in werkelijkheid illusoir. Maar aangezien wij denken dat we hier als individu in een wereld zijn, spreekt Jezus ons op dat niveau aan, om ons te helpen een begin te maken met het proces van ontwaken uit de droom die wij het leven noemen. In die context zegt Jezus dat ons doel is het bereiken van een staat van blijvende vrede, wat het natuurlijke resultaat is van het beoefenen van vergeving. Hij zegt dat “geluk niet gevonden kan worden los van Jullie gezamenlijke Wil [jouw en Gods Wil]” (T11.V.12:4). Dat wordt weerspiegeld in onze keuze onze belangen als gedeeld te zien met die van ieder ander, niet gescheiden van hen. We kunnen zeggen dat geen enkel geluk dat de wereld biedt het geluk kan evenaren dat we zouden ervaren wanneer we de eenheid en zondeloosheid van Gods Zoon ervaren.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina