Tijdens een Tantra workshop waar ik onlangs aan deelnam ervoer ik een krachtige ‘godin’- energie, wat onmiddellijk een conflict opriep, omdat ik dacht: ‘Hé, er zijn geen godinnen in Een cursus in wonderen!’ Is volgens jou het begrip god- of godinenergieën, Shiva en Shakti, onverenigbaar met ECIW, of kan de fusie van deze seksuele polariteiten gezien worden als analoog aan het overstijgen van dualiteit zoals beoogd in de Cursus?

Antwoord: Alhoewel alle verwijzingen naar geslacht – met slechts één uitzondering (Vvt2.8:2) – in de Cursus mannelijk zijn, is volgens de Cursus de enige werkelijkheid geslachtsloos. Alle polariteiten, of die nu mannelijk – vrouwelijk, goed – slecht, warm – koud, binnen – buiten betreffen, moeten een product van het ego denksysteem zijn, wat zijn oorsprong vindt in het geloof in tegenstellingen: tegen God. Gegeven dat we die ervaren, is de enige vraag die volgens de Cursus waarde heeft: voor welk doel worden die polariteiten gebruikt? (T24.VII.6:1-4). Om het denksysteem van zonde, schuld, angst, verschillen en speciaalheid te versterken? Of om te dienen als een klaslokaal voor onze vergevingslessen dat ons voorbij waarneming van verschillen en speciaalheid leidt?

Het proces van de Cursus brengt geen fusie van polariteiten met zich mee; dat is meer in lijn met de Jungiaanse benadering van het verzoenen van tegenstellingen, waarbij aan beide polen werkelijkheid verleend wordt, maar een hoger ervaringsniveau bereikt wordt door hun integratie. In de Cursus zijn zelfs zulke schijnbare dualiteiten als liefde en angst, of licht en duisternis, niet werkelijk tegenstellingen. Want, zoals de Cursus aan het begin al opmerkt: “Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel” (TIn.1:8). Angst en duisternis zijn niet werkelijk en daarom kunnen ze niet met hun ‘tegenstelling’ geïntegreerd worden. Veeleer moeten we een stap terug doen en met de Heilige Geest naar de angst en de duisternis kijken, totdat we, mettertijd, gaan beseffen dat ze illusoir van aard zijn. En met die erkenning komt het besef dat er niets te overstijgen valt. Er hoeft geen oorlog gevoerd te worden tegen dualiteit. Al wat nodig is, is een verschuiving in waarneming, wat een totaal ander perspectief – boven het slagveld van tegenstellingen – oplevert.

Over jouw speciale ervaring van een krachtige ‘godin’- energie velt de Cursus geen concreet oordeel, anders dan dat je jezelf af moet vragen: Was deze ervaring op enigerlei wijze geassocieerd met jezelf tegenover iemand anders zien, met onderling tegenstrijdige belangen, zoals tussen man en vrouw? Als dat zo is, dan weerspiegelt dat jouw denken volgens het ego denksysteem. Maar als het een ervaring was van gedeelde, wederzijdse mogelijkheden voor jezelf met iedereen, niemand uitgesloten, dan weerspiegelt het je juist-gerichte denken. Want jouw interpretatie van die ervaring van kracht bepaalt waarvoor je die gebruikt, zoals hierboven opgemerkt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina