Het gebed uit de derde blokkade voor vrede luidt: “Neem dit van mij aan, kijk ernaar, en beoordeel het voor mij. Laat mij dit niet zien als een teken van zonde en dood, en het evenmin gebruiken voor vernietiging. Leer me hoe ik hieruit geen blokkade voor de vrede maak, maar het door U voor mij gebruiken laat om de komst van vrede te vergemakkelijken.” Dit vraagt ons om onze waarnemingen niet te gebruiken als blokkades voor vrede, maar voor het bevorderen ervan. Correct? Geldt dat zelfs voor oorlog? Is het mogelijk dat oorlog, die we gekozen hebben om onszelf en anderen te kwetsen, een middel kan worden voor onze verlossing?

Antwoord: Ja, dat is juist. In feite is dit gebed een heel duidelijke verklaring over het proces van vergeving, zoals dat in Een cursus in wonderen wordt onderwezen. Zodra we ons bewust worden van onrust van binnen, herkennen we dat we onjuist hebben geoordeeld, en vragen we de Heilige Geest om de situatie (of de persoon) voor ons te beoordelen. Op die manier worden onze gewaarwordingen die de onrust veroorzaakten en onze vrede blokkeerden, gebruikt voor het bevorderen van onze vrede.

Jouw onzekerheid kan beantwoord worden met een ondubbelzinnig ja, dit geldt zelfs voor oorlog. Ieder gedrag in deze wereld kan een middel worden voor onze verlossing, door de manier “…waarop Hij wat jij gemaakt hebt aanwendt om te genezen in plaats van te schaden” (T25.VI.4.1). Dit is de reden waarom Een cursus in wonderen zich niet richt op gedrag, maar op verandering van onze gedachten. Of specifieker: op verandering met wie we denken. Proberen ons gedrag te veranderen (of dat van anderen) is feitelijk zich de functie van de Heilige Geest toe-eigenen: “Correctie is niet jouw functie. Ze komt toe aan Iemand die weet heeft van rechtvaardigheid, niet van schuld. Als jij je de rol van corrector aanmeet, verlies je de functie van vergeving” (T27.II.10.1-3). Nogmaals: een heel duidelijke uitspraak. Elke dubbelzinnigheid die optreedt bij het beoefenen van de Cursus moet voortkomen uit onze angst ons niet meer met het ego te identificeren. Jezus kon de noodzakelijke stappen voor het bereiken en behouden van vrede in ons bewustzijn niet duidelijker verwoorden. Dit gezegd hebbende: vóórdat we ‘ten strijde trekken’, moet het eerst heel duidelijk zijn dat het ego daar niet bij betrokken is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina