Het ego denksysteem leert ons dat moeder of vader zijn iets nobels is. Met andere woorden: kinderen hebben is ‘goed’. Maar voorzover ik het begrijp heeft Een cursus in wonderen hierover iets anders te zeggen. Is dit alleen maar een andere illusie? Mogelijk iets ‘verkeerds’, omdat het ons laat geloven in deze wereld, en onze banden met deze realiteit versterkt?

Antwoord: Jezus zegt niet dat er iets ‘verkeerd’ is met ouder zijn, noch zegt hij dat het iets nobels is. Iedere rol in deze wereld maakt deel uit van het egoplan om zijn wereld tot de enige werkelijkheid te maken. Dus in die zin is ouderschap een deel van de hele illusie dat er leven is buiten de Hemel. Iedere rol in deze wereld is een substituut voor onze ware rol als Gods enige Zoon, Christus. Ouders worden in het bijzonder kan met meer schuld beladen zijn – ook al zijn er in werkelijkheid geen graden van schuld – omdat het in verband staat met het voortbrengen van ‘leven’, d.w.z. baby’s op de wereld zetten. Binnen het denksysteem van het ego is dit een manier van wedijveren met God, een manier om te zeggen dat wij even machtig zijn als Hij, en dat Hij daarom niet langer nodig is. Het ego kan nu leven voortbrengen, en het beëindigen. Veel religies zegenen dit proces, door het te omschrijven als medescheppen, d.w.z. menselijke ouders zijn medescheppers van het leven, samen met God. Maar in Een cursus in wonderen is leven de zuivere abstracte eenheid van Liefde in de Hemel. Al het lichamelijk leven en ouderschap is daarom illusoir. Maar met het doel van de Heilige Geest kan de rol van ouder een leslokaal worden waarin iemand kan leren hoe een liefdevolle, vriendelijke, meelevende autoriteitsfiguur te zijn, door de verantwoordelijkheden van een ouder juist en zorgvuldig te vervullen. De les van gedeelde belangen kan heel effectief geleerd worden, zolang de ouder de grenzen tussen ouder en kind helder gedefinieerd houdt. (V#179 en V#202 interesseren je wellicht ook.)

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina