Ik zou graag wat opheldering krijgen over het begrip eenheid en het volgende citaat uit het Tekstboek van Een cursus in wonderen: “God, die alle zijn omvat, heeft wezens geschapen die elk voor zich alles hebben…” (T4.VII.5:1).

Antwoord: Jezus maakt eenvoudig gebruik van de woorden van ons symbolisch, dualistisch denksysteem om ons gerust te stellen dat als we onze investering in en onze vereenzelviging met het ego loslaten dit geen enkel werkelijk of betekenisvol verlies tot gevolg zal hebben. Het begrip ‘hologram’ kan hierbij van nut zijn, want Jezus zegt in essentie dat het geheel in elk deel vervat zit. In werkelijkheid moet elke ervaring van eenheid alle begrippen die we zouden willen gebruiken in een poging ze te omschrijven, wel te boven gaan. Het is gewoon een ervaring van totale liefde die geen grenzen kent, geen verschillen, geen waarneming van elkaar. Dat het in geen enkele werkelijke betekenis individualiteit omvat, wordt duidelijk uit Jezus’ woorden later in de Cursus:

“Eenheid is eenvoudig het idee: God is. En in Zijn Wezen omvat Hij alles. Geen enkele denkgeest bevat iets anders dan Hem. We zeggen: ‘God is’, en doen er dan het zwijgen toe, want in die wetenschap verliezen woorden hun betekenis. Er zijn geen lippen om ze uit te spreken en er is geen deel van de denkgeest onderscheiden genoeg om te voelen dat hij zich nu gewaar is van iets dat niet hijzelf is. Hij heeft zich verenigd met zijn Bron. En als zijn Bron Zelf, is hij alleen maar” (WdI.169.5).

Maar Jezus is zich ook bewust van ons wanhopig verlangen om ons vast te klampen aan een gevoel van een aparte identiteit, en dus stelt hij ons gerust: “Vrees niet dat je opeens zult worden opgetild en de werkelijkheid in geslingerd” (T16.VI.8:1). Met andere woorden, elke verschuiving naar het loslaten van het ego is helemaal onze keuze. Als dat niet zo was, zouden we slachtoffer zijn van krachten buiten onze controle, en dat zou een situatie zijn die volkomen tegengesteld is aan wat de Cursus ons zachtmoedig over vergeving leert.

In verband hiermee wordt in V#017 besproken hoe we ons gevoel voor individualiteit los kunnen laten.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina