Als ik over Een cursus in wonderen spreek, vertel ik altijd dat we allemaal kinderen van God zijn. Waarom wordt altijd ‘Zoon van God’ gebruikt en niet het gender neutrale ‘kind van God’? De utdrukking ‘Zoon van God’ klinkt niet zo vertrouwd voor de dochters van God, terwijl ‘kind van God’ voor ons allemaal bestemd is. Als de Cursus van God komt, waarom wordt de helft van het menselijke ras dan uitgesloten?

Antwoord: Het is belangrijk dat eerst duidelijk wordt gesteld dat Een cursus in wonderen niet van God afkomstig is. Hij komt van Jezus, die symbool is voor dat deel van de denkgeest van het Zoonschap dat zich God herinnert, en onze ware Identiteit als onschuldige Zonen van God kent. God heeft geen weet van de wereld noch van onze illusoire afscheiding van Hem.

Voor een volledig antwoord op je vraag over het gebruik van mannelijke taal in de Cursus verwijs ik graag naar V#005 .

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina