In VvT1.3:2 wordt gezegd dat het woord ‘ziel’ alleen wordt gebruikt in rechtstreekse Bijbelcitaten. Toch heb ik gemerkt dat Jezus in Een cursus in wonderen het woord verscheidene keren gebruikt zonder rechtstreeks de Bijbel te citeren. “De meer ‘religieus’ getinte egoaanhangers geloven misschien dat de ziel voordien al bestond en zal blijven voortbestaan na tijdelijk tot een leven als ego vervallen te zijn” (T4.II.9:5).

Antwoord: Je merkt terecht op dat de verwijzingen naar het woord ‘ziel’ in de Cursus geen rechtstreekse Bijbelcitaten zijn. Op één verwijzing na hebben ze echter wel betrekking op gekende Bijbelpassages in verband met de ziel zoals “je ziel verliezen” (T12.VI.1). In de Verklaring van Termen wordt het woord gebruikt om het verschil duidelijk te maken met de manier waarop de Cursus het woord ‘geest’ gebruikt. Het verwijst in deze paragraaf niet naar een bepaalde Bijbelpassage, maar geeft de traditionele religieuze zienswijzen over de ziel weer, met inbegrip van het christelijk geloof dat gebaseerd is op de leringen van de Bijbel. Hopelijk vormen deze onvolmaaktheden geen hindernis om de boodschap van de Cursus te leren en te beoefenen wat hij onderricht. Dat zou de mens of de ziel zeker niet ten goede komen.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina