Wanneer ik de innerlijke stem (Heilige Geest) vraag om mij te leiden, denk ik soms dat ik een antwoord krijg, maar dan merk ik later dat het ego, vermomd als innerlijke stem, een antwoord gaf. Hoe kan ik weten wanneer het de echte innerlijke stem is die antwoordt en niet het ego?

Antwoord: Het antwoord op je vraag ligt in een andere vraag besloten: Wat zoek je werkelijk, en van wie? Veel van wat we vragen gaat gepaard met verborgen overtuigingen, doelen, en verlangens, waarvan we ons niet bewust zijn. We proberen daarmee ons lichaam en de wereld werkelijk te maken, waarop het ego enthousiast reageert. We kunnen er zeker van zijn dat het ego geantwoord heeft, omdat de reactie nooit echt aan onze vermeende behoefte, en nog veel minder aan onze werkelijke behoefte voldoet. In de situatie waar jij naar verwijst, is het heel waarschijnlijk dat het ego heeft geantwoord omdat de vraag aan het ego werd gesteld. Dit is niet iets om van streek of angstig over te zijn. We vereenzelvigen ons gewoon steviger met het denksysteem van het ego dan we denken. Zoals Een cursus in wonderen ons zegt: "Je houdt duizenden stukjes angst vast die de Hoogheilige beletten binnen te treden. … Omdat ik met liefde en niet met ongeduld wacht, zul je het mij zeker oprecht vragen. Ik zal komen in antwoord op één enkele eenduidige roep" (T4.III.7:2,9-10). De heel belangrijke woorden in deze passage zijn "oprecht" en "eenduidig". Dat betekent duidelijk zijn, niet gehinderd door uiteenlopende belangen, ondubbelzinnig. Zolang we in onze identiteit als lichaam geloven, en geloven dat alle situaties in de wereld die opgelost moeten worden onze problemen zijn, dan vragen we met een verborgen agenda, dan zoeken we iets specifieks om ons gevoel van gemis te verminderen, aan de een of andere behoefte te voldoen, of het leven in de wereld ‘hemelser’ te maken. Zelfs onze verzoeken om Gods vrede verbergen vaak ons verlangen naar geluk op onze eigen voorwaarden. Als de Heilige Geest op deze verzoeken zou reageren, zou Hij ons geloof in de afscheiding versterken.

De leiding van de Heilige Geest vindt altijd plaats op het niveau van inhoud en niet van vorm. Zijn doel is ons te leren dat ons enige probleem de afscheiding is en de enige oplossing het ongedaan maken van de gedachte van afscheiding. Als we bereid zijn om ons bij het doel van de Heilige Geest aan te sluiten, hoe onvolmaakt ons vragen ook is, dan zijn we in staat in deze wereld beslissingen te nemen, terwijl we "de stukjes angst" en de ego-belangen herkennen, die we vasthouden. We kunnen leren dat, hoewel er beslissingen genomen moeten worden, onze verlossing niet op deze beslissingen berust. Dit maakt ons ontvankelijk voor de waarneming van de Heilige Geest, en dus voor Zijn leiding, en versterkt niet ons verkeerde geloof dat het probleem ligt in de wereld en het lichaam.

Jouw vraag wordt besproken in het boek Forgiveness and Jesus door Kenneth Wapnick. Hij wordt op nog een andere manier gesteld: "De essentiële vraag zou echter niet moeten luiden: 'Hoe weet ik wanneer ik de Heilige Geest hoor?’ maar ‘Waarom doe ik niet wat Hij me zegt te doen zodat ik Zijn stem beter kan horen?’" (deel III, “De Waarheidstest ”, blz. 318). We zijn nog steeds niet bereid om te doen wat Hij ons zegt te doen, en we zijn nog steeds bang voor Zijn leiding. Als dat niet zo was, zou het voor ons kristalhelder zijn. Zolang we nog bang zijn is het noodzakelijk dat we om hulp vragen om de verborgen overtuigingen te zien waaraan we in onze vermeende behoeften vasthouden. Het ongedaan maken van onze geloof in het denksysteem van het ego vraagt dat we geduldig oefenen. Intussen is ons allesbehalve volmaakte vragen een voorbereiding op de tijd dat we alleen het antwoord willen van de Heilige Geest. De waarheid is dat we Hem geroepen hebben en Hij geantwoord heeft. Het is onze angst hiervoor die ons horen belemmert. Momenteel is Zijn antwoord ons de angst te tonen die ons vastgeklampt houdt aan ons krankzinnige geloof in de afscheiding, het lichaam, en de wereld. Wanneer we er klaar voor zijn dit los te laten dan zullen we dat weten, en dan zullen we alleen Zijn stem horen "Het is Zijn Stem die jou terugroept naar waar je vroeger was, en weer zult zijn. Zelfs in deze wereld is het mogelijk alleen die Stem te horen en geen andere. Het vergt inspanning en een grote bereidheid tot leren. Het is de laatste les die ik heb geleerd, en Gods Zonen zijn even gelijk in hun hoedanigheid van leerling als in die van Zoon" (T5.II.3:8-11). Dit zal gebeuren wanneer we ervan overtuigd zijn dat ons enige probleem de afscheidingsgedachte is, en het enige antwoord de correctie van de Heilige Geest, die het geloof in de afscheiding ongedaan maakt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina