Wat betekent het precies, wanneer Een cursus in wonderen in het Handboek naar de ‘vele duizenden andere vormen’ van het universele leerplan verwijst? Aangezien er niet zoveel religies zijn, tellen zulke ‘paden’ als muziek, of liefde voor de natuur, ook als mogelijke wegen om naar huis terug te keren?

Antwoord: ‘Vele duizenden’ moet niet letterlijk opgevat worden; het betekent eenvoudig: ‘een groot aantal’. Het hoeft ook niet noodzakelijk naar religieuze paden te verwijzen, met uitsluiting van alle andere. Religie kan voor sommigen een pad zijn, het kan voor anderen een afschrikking zijn, en kan zelfs gebruikt worden voor aanval. De belangrijke boodschap in deze paragraaf is, dat er slechts één resultaat is: God; slechts één inhoud wat ons leren betreft: het ongedaan maken van ons geloof in de gedachte dat we afgescheiden zijn van God. Maar er bestaan heel veel vormen om dit te bereiken. In feite kan elke vorm deze keuze, gemaakt in de denkgeest, weerspiegelen. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er in de denkgeest een beslissing wordt genomen om niet langer het ego te kiezen, wat een keuze is om God niet af te wijzen. Deze keuze wordt dan zichtbaar in de droom, in alle vormen die de levensomstandigheden van een persoon uitmaken. Het begint met het besef dat er geen afzonderlijke belangen zijn. Dit kan op ‘duizend’ verschillende manieren tot stand komen. Een goed voorbeeld hiervan is de beslissing die Helen Schucman en Bill Thetford samen hebben genomen om ‘een betere manier’ te vinden om met hun collega’s van het Columbia Medical Center om te gaan. Ze zochten niet bewust naar een spiritueel pad naar God. Ze waren werkelijk niet langer geïnteresseerd in een voortzetting van de onenigheid en conflicten in hun werkomgeving en waren oprecht in hun beslissing om samen te zoeken. De beslissing werd in de denkgeest genomen en werd in de droom voor hen duidelijk in deze vorm, en uiteindelijk in de vorm van Een cursus in wonderen.

De paragraaf in het Handboek waar je naar verwijst, spreekt hierover bij de definitie van de leraar van God: “…ergens, op een of andere manier, heeft hij een doelbewuste keuze gemaakt, waarbij hij zijn belangen niet los zag van die van iemand anders” (H1.1:2). Deze inhoud is het pad dat terugleidt naar huis, naar God, ongeacht de vorm die dit in de droom aanneemt. Het is heel belangrijk om dit onderscheid tussen vorm en inhoud te maken, om de rest van de beschrijving te kunnen begrijpen: “Hij heeft een overeenkomst met God gesloten, zelfs als hij nog niet in Hem gelooft….Ze komen van over heel de wereld. Ze komen vanuit alle religies en vanuit geen enkele religie. Zij zijn degenen die geantwoord hebben. De Roep is universeel. Hij klinkt aldoor en alom” (H1.1:6; 2:1-5, cursivering toegevoegd). Het is dus duidelijk dat noch religie, noch geloof in God vereist zijn om het pad naar God te bewandelen. In plaats van ‘vele duizenden andere vormen’ kun je eigenlijk ook ‘elke vorm’ zeggen, omdat de vorm er niet toe doet. Die is alleen maar een afspiegeling van een beslissing die in de denkgeest is genomen. Wanneer de keuze voor God volledig is gemaakt: “[…] is [er]geen weg of die leidt tot Hem” (T31.IV.11:7). Aan de andere kant is het zo dat hoe mooi of religieus een vorm ook kan zijn, zonder inhoud leidt hij tot niets.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina