Kun je mij uitleggen wat Ken Wapnick in De 50 Wonderprincipes van Een cursus in wonderen bedoelt, als hij zegt dat mijn geschenk van vrede aan de ander gegeven zal worden en dat het iets tussen die persoon en Jezus is of die ander kiest het te aanvaarden? Wat als die andere persoon geen student van Een cursus in wonderen is en helemaal geen contact heeft met zijn of haar verborgen liefde? Deze vraag komt voort uit frustratie met betrekking tot het feit dat ik dergelijke geschenken heb gegeven aan mijn ex-vriendin, met wie de relatie op een nare manier is geëindigd. Ik zie haar steeds minder door de ogen van angst en steeds meer door de ogen van liefde, maar de reactie waarop ik hoopte is uitgebleven. Ik ben in verwarring over de betekenis van ‘Wanneer je de geschenken begint te herkennen die je zo vrijelijk aan je broeder gegeven hebt’. Dat heb ik gedaan en ik groei erdoor en het maakt me enthousiast, maar ik denk dat mijn droom is dat ze bij me terugkomt en zegt: ‘Ik heb die nieuwe manier van naar jou kijken ervaren’ (Lachen!). Kun je me hier wat inzicht in geven?

Antwoord: Wanneer je met dit onderricht werkt is het verschil tussen vorm en inhoud belangrijk. Het ‘geschenk van vrede’ komt voort uit de beslissing in je denkgeest om jouw belangen niet los te zien van die van je vriendin. Dat is de inhoud en verschilt niet van het ‘geschenk van vrede’ dat je aan anderen geeft. Het betekent uitstijgen boven speciaalheid, die altijd gescheiden belangen bevat: jezelf zien als iemand die iets mist en de ander als iemand die heeft wat jij verlangt en nodig hebt. Als je eenmaal boven speciaalheid uitstijgt – al is het maar voor even – is de scheiding tussen jou en de ander verdwenen. Dan ben je in vrede en ervaar je dat deze vrede jou en de ander als één omvat. In dat ogenblik verdwijnen eenvoudig alle behoeften en verwachtingen; dan is het volkomen onbelangrijk of de ander wel of niet reageert. De vorm of uitdrukking van de inhoud verschilt van persoon tot persoon, maar dat is niet belangrijk. Dat is het ideaal waar we naartoe groeien. Les 137: “Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen" is in dit verband behulpzaam.

Vanuit de zienswijze van de wereld is krijgen wat je verlangt het doel van een relatie: dat je vriendin in je leven is, zodat jij je compleet en vervuld voelt. Het is heel natuurlijk om te denken dat alles geweldig zou zijn als je vriendin maar zou reageren op de manier die jij wenst. Dat is de manier waarop we in de wereld met relaties omgaan. Maar die benadering komt voort uit onze onjuist-gerichte denkgeest – wat het niet zondig of slecht maakt en niet betekent dat je geen romantische relatie na mag streven. Maar als je met de Cursus werkt, wil je volkomen eerlijk zijn over het doel van je relatie. Vraag dus om hulp als je graag wilt dat je relatie een ander doel krijgt.

Vanuit de zienswijze van de Heilige Geest is het doel van iedere relatie: een middel zijn om ons geloof in afscheiding ongedaan te maken. Dit proces vindt plaats in onze eigen denkgeest. "De Heilige Geest, in Zijn wijsheid altijd even praktisch, aanvaardt jouw dromen en gebruikt die als middel tot ontwaken. Jij zou ze hebben gebruikt om te blijven slapen. Ik heb eerder al gezegd dat de eerste verandering voordat je dromen verdwijnen, erin bestaat dat jouw angstdromen in gelukkige dromen worden omgezet. Dat is het werk van de Heilige Geest in de speciale relatie. Hij maakt ze niet kapot, en rukt ze evenmin van je weg. Maar hij maakt er wel op een andere manier gebruik van, als hulpmiddel om Zijn bedoeling tot werkelijkheid te maken voor jou. De speciale relatie zal blijven, niet als bron van pijn en schuld, maar als bron van vreugde en vrijheid. Ze zal er niet voor jou alleen zijn, want daarin lag juist haar ellende. Zoals haar onheiligheid haar afgezonderd hield, zo zal haar heiligheid een aanbod worden aan iedereen" (T18.II.6).

Dit verschilt duidelijk van de wereldse benadering, waarin onze focus ligt op het verbeteren van ons leven in de wereld. Deze omslag in onze benadering van alles is het trainingsdoel van de werkboeklessen. Voor de meesten van ons neemt dit veel tijd in beslag, omdat het indruist tegen alles wat voor ons vanzelfsprekend is geworden. Het lijkt normaal om te denken dat we ons goed zullen voelen zodra de uiterlijke omstandigheden veranderen – zodra deze persoon reageert op de manier die ik wil. Maar Jezus leert ons dat deze houding het probleem versterkt, in plaats van het op te lossen. Het versterkt ons geloof in de werkelijkheid van ons gemis, ons lijden en ons ongelukkig zijn. Nogmaals, dit betekent niet dat je geen relaties kunt hebben. Het betekent dat het doel van die relaties verandert.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina