In mijn ogen is het ego niets anders dan een onjuist, dood denksysteem. Ik zie het als een nutteloze, weggegooide ballon die we oprapen, vullen met het leven van onze prachtige denkgeest, en instructies geven om flink in ons leven, lichaam, relaties en omstandigheden huis te houden. Is mijn beoordeling van het ego, en onze totale verantwoordelijkheid voor zijn bemoeienis met onze zaken, juist en in overeenstemming met het onderricht van Een cursus in wonderen?

Antwoord: Ja, je beoordeling komt sterk overeen met het denksysteem van de Cursus. Het is heel eenvoudig, helemaal niet gecompliceerd. Zoals Ken Wapnick een keer zei: we blijven wedden op een paard dat bij de start al dood was. Het probleem is dat we een heleboel verdedigingslagen hebben opgebouwd om te voorkomen dat we dit punt van helderheid ooit bereiken, en vooral te voorkomen dat we ons herinneren dat er een alternatief is waarvoor we kunnen kiezen. Een belangrijke drijfveer van de Cursus is dan ook ons te helpen de aard van deze verdedigingen te onderkennen en te zien hoe ze in ons leven werken. Ook het doel waarom we voor het denksysteem van het ego kiezen is een essentieel aandachtspunt. Dat doel is uiteraard het leiden van ons eigen speciale leven, los van de volmaakte eenheid. "Een illusie is per definitie een poging om iets werkelijkheid te verlenen wat als van groot belang wordt beschouwd, maar als onwaar wordt erkend. De denkgeest probeert het daarom tot waarheid te maken vanuit zijn intense verlangen het voor zichzelf te hebben. Illusies zijn karikaturen van de schepping, pogingen om de waarheid naar leugens te brengen. Omdat de denkgeest de waarheid onaanvaardbaar vindt, komt hij tegen de waarheid in opstand en kent zichzelf een illusoire overwinning toe" (H8.2:3-6).

Verstandelijk weten dat het ego een onjuiste gedachte en volkomen illusoir is, is een belangrijke stap. Maar het echte werk begint bij de integratie van dat begrip in onze ervaring. Want bij dit denksysteem, dat we onze denkgeest en ons gedrag hebben laten programmeren, hoort de angstaanjagende dreiging van vernietiging als we van gedachten veranderen over de geldigheid ervan en voor een ander denksysteem kiezen. Daarom dienen we een relatie te ontwikkelen met een innerlijke Leraar die buiten dat denksysteem staat en ons ziet zoals we werkelijk zijn. Met dat doel is ons Een cursus in wonderen gegeven.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina