Na jaren zoeken en het bestuderen van vele religies, heb ik ontdekt dat Een cursus in wonderen de antwoorden geeft die ik zo vurig verlang. Ik heb mijn echtgenoot een exemplaar van de Cursus gegeven, maar hij heeft er niet veel aandacht aan besteed. Kortgeleden heeft hij zich aangesloten bij de Baptist Church hier in het Zuiden en is daar gedoopt. Omdat ik zijn behoefte aan spirituele voeding wil ondersteunen, sloot ik me eveneens bij die kerk aan. Ik merk echter dat ik me bijzonder ongemakkelijk voel tijdens de Bijbelstudie en de diensten, wanneer mij gevraagd wordt te belijden dat ik een zondaar ben, dat Jezus stierf voor onze zonden, dat Satan werkelijk is, evenals als de hel, enzovoort. Ik verkeer in een tweestrijd tussen mij aansluiten bij mijn man en de kerk van zijn keuze – om me niet af te scheiden van onze spirituele relatie – en het volgen van mijn eigen keuze: het bezoeken van de Unity Church, die een platform voor Cursusstudenten biedt en een onbevooroordeelde theologie. Het laatste wat ik wil is het creëren van afscheiding in ons huwelijk, in welke vorm dan ook. Laat ik mijn man spiritueel in de steek, als ik hem alleen naar de Baptist Church laat gaan en zelf de Unity Church bezoek? Ik stel je advies zeer op prijs.

Antwoord: De schijnbare dilemma's in ons leven zijn in feite altijd dekmantels voor het onderliggende conflict in onze denkgeest. Dat is altijd hetzelfde conflict: zal ik oordelen of vergeven. Wat de schijnbare aard van een uiterlijke situatie ook is en welke oplossing deze ook vraagt, de enige waarde ervan is dat ze ons helpt blokkades in ons eigen egodenksysteem aan het licht te brengen; blokkades die ons beletten om gedeelde, in plaats van gescheiden belangen te zien.

Je lijkt oprecht begaan te zijn met je echtgenoot, maar ook verscheurd te worden door het gevoel dat je moet kiezen tussen je eigen spirituele groei en die van hem. Of, zoals het ego alles graag voorstelt: het is de een of de ander, als een van jullie wint, verliest de ander. Het is altijd alleen het ego dat zo spreekt. Niet de situatie zelf moet aan Jezus of de Heilige Geest gegeven worden, maar de manier waarop je de situatie waarneemt, zodat zij je kunnen helpen er anders naar te kijken Alleen het ego vraagt om offers.

De Cursus biedt een programma voor zelfstudie en de werkboeklessen leiden ons na verloop van tijd naar het inzicht dat alle situaties en omstandigheden bevorderlijk zijn voor het in praktijk brengen van zijn principes. Alles is een gelegenheid om vergeving te beoefenen, ongeacht welke kerk je bezoekt, of je helemaal geen kerk bezoekt, of je samen met anderen bent of alleen maar aan ze denkt, wie het ook is. De ego's die we ontmoeten, of dat nu in de Unity Church, de Baptist Church of de supermarkt is, zijn altijd wezenlijk hetzelfde. Ons wordt alleen gevraagd vergeving te leren, ongeacht de vorm die onze egoprojecties aannemen. Alles wat Jezus in elke situatie van ons vraagt is ons eigen ego en dat van anderen in actie te zien, zonder daarover te oordelen.

Opdat je niet de indruk krijgt dat dit een steunbetuiging is om met je echtgenoot naar de Baptist Church te gaan, in plaats van zelf de Unity Church te bezoeken, is het behulpzaam te beseffen dat verbinding niets te maken heeft met lichamen en of zij al dan niet samen zijn. Het enige wat ertoe doet is met welk deel van de denkgeest we ons verbinden – met het ego of de met Heilige Geest – en wie als leraar kiezen. De verbinding vindt eerst plaats in de denkgeest en wordt vervolgens weerspiegeld in uiterlijke relaties, wat al dan niet het bij elkaar zijn van lichamen met zich mee kan brengen.

Belangrijk voor jou is om alle oordelen over elk van de alternatieven die je momenteel waarneemt en van elke investering daarin aan het licht te brengen, en die gedachten aan de Heilige Geest te geven voor hulp. Wanneer je eenmaal jouw eigen investering in bepaalde uitkomsten hebt losgelaten, heeft een belangrijke genezing plaatsgevonden en zal de uiterlijke oplossing nog maar van ondergeschikt belang zijn. Want in verbondenheid met de juiste leraar en vrij van je eigen behoeften, zul je op de meest liefdevolle manier handelen, of je nu besluit de Baptist Church te bezoeken, de Unity Church, allebei, of geen van beide!

Voor het overwegen van een religieuze situatie die voor jouw gevoel strijdig is met het onderricht van de Cursus, kan V#154 behulpzaam zijn.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina