Mijn vraag gaat over de vraag in het Handboek voor leraren van Een cursus in wonderen, getiteld "Wat is de rol van woorden bij genezing?" (H21). Naarmate ik verder kom op mijn vergevingspad, leer ik om de Heilige Geest via mij tot anderen te laten spreken. Mijn antwoord aan mijn broeder is vaak iets waarvan ik me realiseer dat ik dat zelf ook moest horen, of iets dat ik al wist en dat opnieuw benadrukt moest worden. Soms voel ik me geleid om iets te zeggen dat werkelijk niets te maken heeft met de betreffende situatie. Waarom wil Jezus dat ik dat zeg? Soms zeg ik iets en dan krijg ik het gevoel dat iedereen naar me kijkt alsof ik gek ben! Alsjeblieft, wat advies zal ik heel erg waarderen!

Antwoord: Er is werkelijk geen manier om te weten waarom jou ingegeven wordt bepaalde dingen te zeggen. In onze huidige staat kunnen we niet in onze denkgeest kijken, waar alle keuzes plaatsvinden en de beweegredenen ervan. Maar het kan je helpen om je aandacht te verschuiven van wat de stem zegt, naar doen wat hij zegt om haar beter te kunnen horen. Zoals we zijn gaan beseffen legt Een cursus in wonderen altijd de nadruk op het ongedaan maken van de storing die optreedt bij ons horen van de Stem van de Heilige Geest. Jezus benadrukte dit bij Helen, die de Cursus optekende: "Onthoud dat je niets nodig hebt, maar je hebt een eindeloze voorraad liefdevolle geschenken te geven. Maar leer deze les alleen aan jezelf. Jouw broeder leert het niet uit jouw woorden, of van de oordelen die je over hem velt. Je hoeft zelfs geen woord tot hem te spreken. Je kunt niet vragen: ‘Wat zal ik tegen hem zeggen?’ en Gods antwoord horen. Vraag liever: ‘Help me deze broeder door de ogen van waarheid, en niet van oordeel te zien’, en je krijgt de hulp van God en al Zijn engelen als antwoord" (Absence from Felicity, blz. 381).

Dus net zoals Jezus Helen leerde, moet ons doel altijd zijn onszelf en anderen met de niet-oordelende ogen van vergeving te zien. Dat doen we door eerst te kijken naar hoe snel en makkelijk we oordelen en aanmerkingen maken. We willen allemaal heel graag ons ego uit de weg hebben, zodat de liefde van Jezus of de Heilige Geest door ons tot anderen kan spreken, en we zo werkelijk behulpzaam zijn. Maar dat is meestal een zeer lang proces, want we hebben zoveel verdedigingsmechanismen, en we zijn ons niet bewust van onze hardnekkige behoefte om aan deze verdedigingsmechanismen vast te houden (vele vormen van oordeel, speciaalheid, zorgen over het lichaam). Zonder ego, is er maar één Stem, en dan is er geen ander zelf die zich afvraagt wat de betekenis ervan is. Maar dat is het eind van het proces. Jezus vraagt ons slechts om nú de kleine stapjes te zetten die in die richting leiden (WdI.193.13:7). Hij vraagt ons niet dat we altijd het juiste tegen anderen zeggen, maar dat we niet langer anders willen zijn dan zoals God ons geschapen heeft.

Een artikel getiteld 'Leren luisteren' verscheen in de september 2003 uitgave van ‘The Lighthouse’. We hebben ook een audio-cassette album uitgegeven dat heet ‘Genezing: het horen van de melodie’. Beide zijn nuttige bronnen wanneer je aan dit belangrijke thema over luisteren werkt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina