Wat is de tegenstelling van de Gulden Regel (T1.V.6:4)?

Antwoord: De tegenstelling van de Gulden Regel is de regel van het ego voor gescheiden belangen: ik zal krijgen wat ik wil ook al gaat dat ten koste van anderen. Door deze benadering van het leven worden we achterdochtig over de motivatie van anderen. Als de regel van het ego ons eigen is geworden dan leidt het ook ons denken. In plaats van onze gedachten te betwijfelen zoeken we naar een weg om ze te rechtvaardigen en versterken zo het ego. Wanneer we serieus na gaan denken over relaties die gebaseerd zijn op gescheiden belangen, maken we een opening naar het genezende principe van gedeelde belangen van de Heilige Geest.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina