Hoe kunnen we een relatie met Jezus of de Heilige Geest ontwikkelen en hen zien als een weerspiegeling van Liefde, zodat we, samen met hen, naar ons ego-denksysteem kunnen kijken zonder te oordelen?

Antwoord: Een relatie met de Heilige Geest of Jezus begint ermee eerlijk te erkennen dat al onze pogingen om onszelf werkelijk gelukkig te maken en vrede te vinden op onze eigen voorwaarden, mislukt zijn. Zolang we denken dat we onze weg terug naar God op eigen kracht kunnen vinden, zullen we niet werkelijk de hulp zoeken van Hen die de herinnering aan Hem vertegenwoordigen in onze denkgeest. Wanneer we bereid zijn om ons falen toe te geven, komen we op het punt dat we oprecht kunnen zeggen: “Ik begrijp de wereld niet en dus kan het niets dan dwaasheid zijn te proberen eigenhandig leiding aan mijn leven te geven. Maar er is Iemand die weet wat allemaal het beste voor mij is” (WdII.242.1:2,3). Dat is de geboorte van onze relatie met Jezus of de Heilige Geest. Zij staan symbool voor het gedeelte van onze denkgeest dat de herinnering aan God weerspiegelt. Maar omdat we geloven dat we afgescheiden lichamen zijn, zien we hen als ‘personen’ die gescheiden zijn van ons, en op die manier verhouden we ons met hen. Dat is nodig zolang we ons identificeren met het lichaam.

Een cursus in wonderen is afkomstig van dát deel van de denkgeest van het Zoonschap dat Jezus en de Heilige Geest vertegenwoordigen. Daarom is de Cursus bestuderen en toepassen ook een manier van in relatie zijn met Jezus en de Heilige Geest. Onze relatie met Hen ontwikkelt zich naarmate we meer begrip krijgen van de ware aard van het ego-denksysteem in al zijn ogenschijnlijke verwoesting. We realiseren ons dan dat we niet zonder hulp kunnen beginnen aan het ongedaan maken hiervan. Vanuit deze erkenning komt onze roep om hulp. Deze komt tot ons in de vorm van Jezus of de Heilige Geest. Zij herinneren ons eraan dat we ons vergissen en dat het nodig is op een andere manier te kijken naar iedere situatie en relatie waarin we ons bevinden. Hoe effectief deze hulp is, is evenredig aan onze bereidheid om ons te wenden tot Hun waarneming en deze te aanvaarden. Dat is wat bedoeld wordt wanneer de Cursus het heeft over ‘luisteren naar de Stem van de Heilige Geest in plaats van naar de stem van het ego’. Als we dat doen, brengen we in praktijk wat de Cursus ons vraagt: “Neem nu ontslag als je eigen leraar” (T12.V.8:3). En verder in de tekst: “Onthoud niets van wat jij jezelf hebt geleerd, want je werd slecht onderwezen” (T28.1.7:1). Dat maakt duidelijk dat onze relatie met Jezus of de Heilige Geest gebaseerd moet zijn op de bereidheid om alles wat we onszelf geleerd hebben, af te leren. Alleen dan is onze relatie met Hen van betekenis en levert ze resultaten op. Dat is wat we zo moeilijk vinden en wat onze relatie met Hen beperkt. Met Jezus of de Heilige Geest kijken naar wat we onszelf geleerd hebben betekent: kijken naar onze overtuigingen met de bereidwilligheid om deze in twijfel te trekken en ze ten slotte te laten gaan. Kijken met de intentie om te ontdekken wat verborgen was zodat het kan worden genezen, betekent kijken zonder oordeel. Er wordt ons niet gevraagd om dit perfect te doen, maar alleen om het zo goed mogelijk te doen. Dat is liefdevol op zichzelf, want het zet het proces in werking om het ego-denksysteem ongedaan te maken. Dat zal ons terugleiden naar huis, naar God. En met dit als doel worden Jezus en de Heilige Geest vriendelijke en liefdevolle gidsen op onze reis.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina