Hoewel ik jullie vragen en antwoorden heel erg waardeer, heb ik wel moeite met het plaatje van de blonde Jezus met blauwe ogen dat jullie verkopen [noot vert.: op de Amerikaanse site]. Als zwarte vrouw identificeer ik me daar helemaal niet mee. Waarom verkopen jullie dat – hij was toch hoe dan ook een mediterraan type!

Antwoord: De afbeelding van Jezus die de Foundation ter beschikking stelt is niet bedoeld als evenbeeld van de historische Jezus. Uiteraard is er geen beeld van hem voorhanden. De stem die Helen Schucman hoorde en als de stem van Jezus identificeerde houdt helemaal geen verband met een lichaam. Dus in geen van beide gevallen biedt de Foundation een beeld aan waarvan gezegd kan worden dat het Jezus feitelijk qua vorm portretteert. De afbeelding waarover je het hebt is gebruikt als omslag van een van de uitgaven van de Foundation, ‘Forgiveness and Jezus’ van Kenneth Wapnick, en werd op verzoek beschikbaar gesteld aan het publiek. Het originele schilderij van Howard Chandler Christy werd later aan de Foundation gegeven. Sommige mensen vinden het mooi, hoewel het zeker niet iedereen aanspreekt. Jij vindt wellicht een andere voorstelling van Jezus qua vorm, die jou inspireert en jou helpt je persoonlijker tot Jezus te verhouden.

Echter, voor studenten van de Cursus is het belangrijk de stem die Helen Schucman hoorde en als die van Jezus identificeerde, niet te verwarren met de Jezus uit het traditionele Christendom, noch die qua vorm te associëren met enig concreet beeld. De Cursus gebruikt de termen Jezus en Heilige Geest als symbolen die het deel van de denkgeest van het Zoonschap weerspiegelen dat de herinnering van God bevat. Het zijn geen echte personen: “De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag, en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer, maar één met God. De mens was een illusie, want hij leek een afgescheiden wezen te zijn, op zichzelf staand, in een lichaam dat zijn zelf leek weg te houden van het Zelf, wat alle illusies doen.”(VvT.5.2:1-3) Zolang wij echter geloven dat we individuen in lichamen zijn, is het voor ons nuttig dat we ons tot die symbolen verhouden als tot personen in een specifieke vorm die betekenis voor ons heeft. Daarnaar verwijst de Cursus wanneer hij ons zegt: “Je kunt niet eens denken aan God zonder een lichaam, of in een of andere vorm die je denkt te herkennen.” (T18.VIII.1:7) Jezus zelf sluit zich aan bij onze waarneming van het lichaam: “Neem daarom mijn hand, omdat jij het ego overstijgen wilt.” (T8.V.6:8 cursivering toegevoegd)

[Zie ook: V#473(ii) en V#1246 ]

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina