Veel kerkgenootschappen van het ‘traditionele’ Christendom staan achter heteroseksuele relaties en verbieden homoseksuele relaties. Zijn homoseksuele relaties in Een cursus in wonderen ook verboden omdat de Cursus in een Christelijke context is geschreven?

Antwoord: Op de eerste plaats: de Cursus komt in een Christelijke context, maar is niet een Christelijke vorm of een kerkgenootschap binnen het Christendom. Ten tweede: de Cursus zegt niets over homoseksualiteit. Hij verbiedt homoseksuele relaties niet, noch worden heteroseksuele relaties aanbevolen. De Cursus zegt niets over enige vorm van gedrag. Het onderwijs is altijd op ons denken en onze overtuigingen gericht, de bron van ons gedrag. Een van de belangrijkste dingen die de Cursus ons leert is dat de wereld en het lichaam, inclusief de vele problemen die daarmee samenhangen, dienen als een rookgordijn. Ze zorgen ervoor dat we niet naar binnen kijken, in onze denkgeest, waar de bron is van ieder probleem. Dat is het doel van de wereld en het lichaam. Natuurlijk zijn beide illusoir. De focus van de Cursus is altijd de correctie van het denken, van datgene wat zich afspeelt in de denkgeest dat ervoor zorgt dat wij volledig in beslag genomen worden door zaken die volkomen illusoir zijn. Dáár is de hulp nodig. Daarom is de Cursus helemaal daarop gericht. In het kort: wanneer we kiezen tegen het egodenksysteem van haat en afscheiding en voor het denksysteem van de Heilige Geest van liefde en gedeelde belangen, zal ons gedrag altijd een uitdrukking zijn van de liefde en eenheid waarmee we ons geïdentificeerd hebben.

Zoals met alles in ons leven is alleen het doel belangrijk: “In elke situatie waarin je onzeker bent, is het eerste wat je dient na te gaan heel eenvoudig: ‘Wat wil ik dat hiervan komt? Waartoe dient het?’ Opheldering over het doel hoort thuis aan het begin, want dat zal de afloop bepalen” (T17.VI.2:1-3). Zowel homoseksualiteit als heteroseksualiteit kunnen gebruikt worden om schuld te versterken (het doel van het ego) of om schuld ongedaan te maken (het doel van de Heilige Geest). Welke leraar we kiezen staat absoluut centraal in het onderwijs van de Cursus. Ons daarop concentreren zal de dingen eenvoudig houden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina