Antwoord: Dat hangt af van jouw definitie van het woord ‘geluk’. Als jouw definitie ‘een staat van welzijn en tevredenheid’ is, gebaseerd op het krijgen van wat je wilt, wanneer je dat wilt, ongeacht wat het kost, of ten koste van wie, dan is het antwoord nee. Als jouw definitie echter ‘een staat van welzijn en tevredenheid’ is, gebaseerd op de kennis van wie je werkelijk bent, dan is het antwoord ja. Zoals je kunt zien, berust de ene definitie op uiterlijke bronnen, terwijl de andere op innerlijke bronnen berust.

Stel je voor dat elke grief die je nu koestert, volledig is weggewassen. Stel je voor dat je door je dag ‘glijdt’ zonder inbreuken afkomstig van bronnen van buiten jezelf. Stel je voor dat je vrij bent van elk soort conflict. Stel je voor dat je weet dat je zonder zonde en bevrijd van schuld bent. Stel je voor dat je de onschuld vindt die jij zeker dacht verloren te hebben. Stel je voor dat je iedereen tegemoet treedt als een broeder die je innig liefhebt. Zo’n leven komt voort uit de innerlijke vrede die je zult ervaren zodra vergeving in jou vervolmaakt is. Dit ‘geluk’ is het doel van de Cursus.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina