De eerste lessen lijken zo veel te beloven, maar toen ik door de verder gevorderde lessen bladerde trof ik God en religie aan. Hebben jullie iets te bieden voor niet-gelovigen?


Antwoord: Simpel gezegd, ja, Een cursus in wonderen kan beoefend worden door niet-gelovigen. Aan het eind van het Handboek voor leraren geeft de Inleiding van de Verklaring van termen een toelichting die je kan helpen in het voorbijgaan aan de religieuze taal van de Cursus. Gedeeltelijk staat daar: “Dit is geen cursus in filosofische bespiegelingen, en evenmin bekommert hij zich om een precieze terminologie. Het enige waar hij zich mee bezighoudt is de Verzoening, of de correctie van de waarneming. Het middel voor de Verzoening is vergeving. […] Zoek die alleen, en laat theologie je niet ophouden.” (VvT.In.1:1-3, 4:5)


Verderop in de Verklaring van termen staat en andere uitleg over de benadering van de Cursus, die zijn studenten voorbij de grenzen en beperkingen neemt die eigen zijn aan andere systemen. Deze zegt ons dat de namen en termen die gebruikt worden alleen gezien moeten worden als symbolen, die we nodig hebben vanwege onze eigen beperkingen. “Hun namen zijn legio, maar we zullen niet verder gaan dan de namen die de cursus zelf gebruikt” (VvT.5.1:6). Dus wie de christelijke termen niet aanvaardbaar vindt moet zich vrij voelen andere symbolen daarvoor in de plaats te stellen, zolang die symbolen behulpzaam zijn in het overstijgen van het ego of valse zelf.
Een verdere bespreking van dit belangrijke thema kun je vinden in vragen V#001 en V#1347. Ons audioprogramma "Beyond Theism” kan je ook behulpzaam zijn.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina