Gezien de diverse emotionele problemen die veel mensen hebben, zou er aan het begin van het Werkboek niet een duidelijke waarschuwing moeten staan? Want het doen van de lessen brengt onvermijdelijk dingen naar boven, waar wellicht moeilijk mee om te gaan is. Nauw verwant hiermee: is Een cursus in wonderen niet een zinloze reis?

Antwoord: Als een onafhankelijk curriculum, is het niet aan ons om achteraf de methoden van de auteur te bekritiseren. Maar het wezen van je vraag stelt een belangrijke kwestie aan de orde. Het lijdt geen twijfel dat dit een moeilijke reis is, en dat er in het proces van het loslaten van onze investering in het egodenksysteem perioden van ongemak zullen zijn. In feite zegt Jezus dat van de zes stadia in de ontwikkeling van vertrouwen, die hij in het Handboek voor leraren beschrijft, er vier waarschijnlijk als ongemakkelijk worden ervaren (H4.I).

Er staat ook veel in de Cursus over angst, en zelfs doodsangst, die opkomt door naar binnen te gaan en naar het ego te kijken. Het egodenksysteem is niet mooi – het is van het begin tot het eind een uitdrukking van haat, moord, opoffering, slachtofferschap, speciaalheid en oordeel. Maar op bladzij na bladzij wordt ons verteld dat het allemaal berust op de verkeerde overtuiging dat we van God gescheiden kunnen zijn en dat ook zijn, en Zijn Zoon hebben gekruisigd. De waarheid is echter dat we nooit afgescheiden zijn en ons nooit konden afscheiden van onze Bron, en daarom is onze enige verantwoordelijkheid de Verzoening voor onszelf te aanvaarden (T2.V.5:1). Daarom zegt Jezus: “Niemand kan ontsnappen aan illusies tenzij hij ernaar kijkt, want door er niet naar te kijken worden ze beschermd. Het is niet nodig voor illusies terug te deinzen, want ze kunnen niet gevaarlijk zijn. . . . samen hebben we de lamp die het [het egodenksysteem] zal verdrijven, . . . we moeten hier eerst naar kijken om erdoorheen te kunnen zien, aangezien jij het werkelijkheid hebt verleend. We zullen deze dwaling samen in stilte ongedaan maken, en vervolgens naar de waarheid kijken die erachter ligt” (T11.V.1:1-3,5-6).

Een noodzakelijk deel van ons proces als student van Een cursus in wonderen is ons herinneren dat het ego van zichzelf geen macht heeft; alleen de macht die onze denkgeest eraan verleent. Met de Heilige Geest naar de egomanifestaties kijken zal helpen ons dat te herinneren, en daardoor zullen we leren het niet zo serieus te nemen, wat we wel doen wanneer we onszelf of anderen veroordelen omdat we een ego hebben. Als er aan het begin van de werkboeklessen een waarschuwing zou zijn, dan zou Jezus beweren dat het ego werkelijk is, en dat ermee in contact komen gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar dat gaat lijnrecht in tegen alles wat hij over het ego zegt, en over hoe we het moeten benaderen. Hij leert ons dat het ego geen substantie heeft, en dat het uitsluitend een verkeerde overtuiging is over onszelf, waar we aan vasthouden. Hij benadrukt er steeds op te vertrouwen dat hij ons leidt, en zegt ons even zachtaardig, vriendelijk en geduldig met onszelf te zijn als hij met ons is, en onszelf niet te forceren ons ‘ergens doorheen te werken’ wat te beangstigend is. Er zal altijd gelegenheid zijn om een vergevingsles te leren, en omdat hij niet gelooft dat tijd werkelijk is, zet hij ons nooit onder druk onze lessen binnen een bepaalde tijd te leren. Als we net zo zachtaardig zijn voor onszelf en anderen als hij, dan zullen we onze weg vinden door de ruige plekken en ons op de lange duur goed voelen.

Als dit proces echter, zoals soms het geval is, dingen naar boven brengt die als overweldigend ervaren worden, dan is goed hulp te zoeken van een aardige therapeut, om daarna, wanneer je emotioneel en psychologisch stabieler bent, terug te keren tot het proces van de Cursus.

Tenslotte: we zien dit niet als een zinloze reis, want het is een middel om de verkeerde overtuigingen in onze denkgeest, die tot al onze pijn en problemen hebben geleid, ongedaan te maken. Zolang we doorgaan op ons lichaam en de wereld te reageren alsof zij werkelijk zijn, hebben we hulp nodig om onze denkgeest te bevrijden van deze illusoire gedachten. Dan kunnen we de staat van vrede, waarin we geschapen werden terugwinnen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina