Als God zich niet bewust is van onze illusie van afscheiding, hoe wist Hij dan dat Hij de Heilige Geest moest sturen om ons te helpen? Een gedachte die bij me opkomt is dat de Heilige Geest een constructie is van onze Christus-Denkgeest (of die is?), en dus in onze denkgeest was, en daar blijft, terwijl we denken dat we afgescheiden zijn. Zijn daarom Jezus, de Christus-Denkgeest, de Heilige Geest en de Zoon van God allemaal hetzelfde? Is het idee van de Drie-eenheid eigenlijk een tweeheid (God en Zijn Schepping, wat verwijst naar alle hierboven genoemde termen)? Ik zou heel dankbaar zijn voor jouw inbreng hierover.

Antwoord: Je eerste vraag hebben we al beantwoord; daarvoor verwijzen we je naar V#459 en V#616 . In Een cursus in wonderen wordt de Heilige Geest niet beschouwd als een concept van onze Christus-Denkgeest. Hij symboliseert voor ons de herinnering van ons ware Zelf, dat zetelt in het gezonde deel van onze denkgeest na de afscheiding – uiteraard een illusoir gespleten denkgeest, omdat de afscheiding nooit werkelijk plaatsvond. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest in de Denkgeest van God is, niet de Christus-Denkgeest, aangezien Jezus ons vertelt dat wanneer de afscheiding volkomen ongedaan is gemaakt, de Heilige Geest niet langer vorm aanneemt – als de Stem namens God – maar terugkeert naar de eeuwige vormloosheid van God (VvT6.5:8). Een andere bespreking hiervan, met aanvullende verwijzingen, is te vinden in V#1159 .

V#625 en V#626 hebben betrekking op jouw vragen over de aard van God en Jezus. Wanneer je probeert een theologie uit te vogelen helpt het altijd je te herinneren dat we te maken hebben met symbolen. De werkelijkheid is zuivere eenheid, onbegrijpelijk voor ons, zolang we onszelf ervaren als individuen die bewust over kwesties nadenken. Dit is het belangrijkste punt van Jezus’ bespreking in de eerste paragraaf van Hoofdstuk 25 (T25.I.5-7). Hij gebruikt taal en concepten die we kunnen begrijpen, maar zijn doel is om ons voorbij dit niveau naar de ervaring van Gods Liefde te leiden, die alle vormen en symbolen overstijgt. Jezus weerspiegelt of symboliseert, zoals we in V#626 beschrijven, Gods Liefde in een vorm waarmee we een relatie kunnen hebben, en in deze zin is hij niet de Christus-Denkgeest. Hij is de Zoon van God, net als wij. Door onze gelijkheid met hem op dit niveau te benadrukken, corrigeert hij de bijbelse visie dat alleen hij Gods Zoon is, en wij geadopteerde zonen van God. De term Zoon van God wordt in de Cursus ook gebruikt om te verwijzen naar Christus, ons ware Zelf, de Tweede Persoon in de Drie-eenheid. De term wordt dus gebruikt voor ons ware Zelf, Christus, als deel van de Eenheid van Gods Wezen, en hij wordt óók gebruikt voor het zelf na de afscheiding, of de keuzemaker die kan kiezen om te ontwaken uit de droom van afscheiding van God.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina