In de verschillende denksystemen van de wereld, wordt vaak diepgaand gesproken over de ‘onbewuste’ en de ‘onderbewuste’ denkgeest. Zijn dit in de visie van Een cursus in wonderen dezelfde, verschillende, of uitwisselbare gebieden van de denkgeest? Omdat woorden louter symbolen zijn, tweemaal verwijderd, en een aantal woorden hetzelfde idee kunnen symboliseren (Jezus/Heilige Geest of God/ Volmaakte Liefde/Eenheid): kunnen we dan net zo makkelijk zeggen dat onze schuld begraven blijft in de ‘onderbewuste denkgeest’, in plaats van de ‘onbewuste denkgeest’?

Antwoord: De term onderbewust komt niet voor in Een cursus in wonderen; maar de term onbewust wordt gebruikt om de door de denkgeest opzettelijke verbanning van iets úit het gewaar zijn te beschrijven. De nadruk is op de beslissing van de denkgeest om niet onder ogen te zien wat hij als beangstigend beoordeeld heeft, of wat hij eenvoudig voor altijd verborgen wil houden. Bijvoorbeeld: Jezus verklaart in Les 136: we zetten “een reeks verdedigingen op touw om de bedreiging te verminderen die als werkelijk beoordeeld werd”, en dan, nadat we dit doen, vergeten we doelbewust dát we dit deden: “achteraf vereist jouw plan dat je moet vergeten dat jij het hebt gemaakt . . . “ (WdI.136.4:1,3). In deze betekenis spreekt Jezus niet echt over een ‘gebied’ in onze denkgeest, maar over de activiteit van de keuzemaker.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina