Hoe weten we werkelijk dat we anderen of een situatie vergeven, en hoe doen we dat echt? Moeten we voortdurend in gedachten of hardop ‘ik vergeef je’ zeggen, totdat we het menen? Bijvoorbeeld: ik probeer mijn bedrijf en de nogal ondraaglijke werk- en leefomstandigheden die ik moet verduren te vergeven. Het leven in een lichaam is moeilijk genoeg, zonder de moeilijkheden te verergeren door leefomstandigheden beneden de minimum standaard van de beschaafde wereld. Soms vraag ik de Heilige Geest om leiding, maar is dit te veel gevraagd, me bezig houden met materiële omstandigheden, overleven en dergelijke? Hoe weet ik zeker dat de Heilige Geest antwoordt, en niet mijn eigen voorkeuren?

Antwoord: Er staat niets in Een cursus in wonderen over vergeving dat ervoor pleit om in situaties te blijven die je ellendig maken of je gezondheid en welzijn bedreigen. Dat is niet de zachtaardige benadering van de Cursus voor spirituele vooruitgang. Zolang we nog geloven dat we het lichaam zijn, is het heel normaal te willen leven en werken onder condities die passen bij je persoonlijke levensstandaard. Het is niet verkeerd of onspiritueel om daarover te denken. Jezus waarschuwt ons uitdrukkelijk onze lichaams- en psychologische behoeften niet te ontkennen (T2.IV.3:8-11). Het pad van de Cursus is zachtaardig, en komt ons tegemoet precies waar we ons nu bevinden.

Vergeving wordt niet bereikt door onszelf te forceren iets te geloven wat je echt niet gelooft, of iets te doen wat je echt niet wil doen. We hebben allemaal een gespleten denkgeest; dat betekent dat een deel van ons deze Cursus serieus wil volgen en een ander deel zich met hand en tand ertegen verzet. Maar nogmaals: dit is een zachtaardig pad, en daarom hecht het groot belang aan ons ‘beetje bereidwilligheid’ om te doen wat het van ons vraagt. Dus in plaats van hopen dat met de mond beleden woorden eens meer dan woorden alleen zullen zijn, is het nuttiger te erkennen hoezeer je jouw bedrijf niét wilt vergeven, en hoezeer je het verantwoordelijk wilt houden voor jouw ellende, en dat je dat volmaakt rechtvaardig vindt. Dat is eerlijker. Dan kun je eenvoudig naar die egodynamiek kijken zonder jezelf erom te veroordelen, in de wetenschap dat Jezus je er ook niet om veroordeelt. Liefde oordeelt nooit. Op een gegeven moment zul je beseffen dat je oordelen over jouw bedrijf je ervan afhouden in vrede te zijn, en het is het niet waard om op die manier door te gaan. Je zult dan beseffen: “Er moet een andere manier zijn”. En nogmaals: dit betekent niet dat je in de situatie moet blijven totdat je vergeven hebt. Dezelfde les zal in andere omstandigheden opnieuw verschijnen; daar kun je zeker van zijn. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de enige kans verliest om aan je ego voorbij te gaan.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina