Er is gezegd dat eeuwige waakzaamheid de prijs is voor vrijheid. In tegenstelling hiermee claimt een medestudent dat zij een aantal in leven zijnde leraren heeft ontmoet die aan alle noodzaak van waakzaamheid voorbij zijn, en dat dit is wat zij voor zichzelf wil. Wat is jouw standpunt?

Antwoord: Wanneer we al onze vergevingslessen hebben voltooid, is er niet langer een noodzaak voor waakzaamheid, want er is niet langer een egodenksysteem in onze denkgeest, omdat we voor eens en voor al ertégen hebben gekozen. Het ego bestaat alleen maar in het deel van de denkgeest waarin we de keuze maken dat de afscheiding werkelijk is (T4.VII.1:5). Als we er daarom helemaal niet meer voor kiezen dan verdwijnt het ego in het niets waar het vandaan kwam – er is niet langer iets om waakzaam voor te zijn. Dat is de staat van denken die in Een cursus in wonderen bekend staat als de werkelijke wereld, een volkomen verenigde staat van de denkgeest. Er is niet langer een splitsing tussen twee denksystemen, en niet langer een keuzemaker die daartussen kiest. Alle belemmeringen voor de waarheid van Wie we zijn, zijn verdwenen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina