Hoeveel tijd verloopt er tussen onze gedachten (oorzaak) en de gevolgen ervan?

Antwoord: Het gevolg is simultaan. De oorzaak brengt haar gevolg onmiddellijk voort, anders zou zij niets veroorzaken, en dan zou het geen oorzaak zijn (T28.II.1:2). Er is een illusie dat er een hiaat in de tijd bestaat, maar in werkelijkheid is die er niet. Het ego wil dat we een hiaat waarnemen tussen onze gedachten en de gevolgen ervan, zodat we het directe verband ertussen niet herkennen, en dan concluderen dat iets van buiten ons de oorzaak is van wat we ervaren – wat dan ook – en niet de beslissing, juist op dat moment, van onze eigen denkgeest. Dit maakt allemaal deel uit van de egostrategie om onze aandacht weg te houden van onze denkgeest. Want daar zouden we kunnen herkennen dat we altijd kiezen tussen het denksysteem van het ego en de correctie daarvan: het denksysteem van de Heilige Geest. In twee paragrafen van Een cursus in wonderen worden deze ideeën besproken: “De verantwoordelijkheid voor het zien” (T21.II) en “Het omkeren van gevolg en oorzaak” (T28.II).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina