Wanneer ik aan de Heilige Geest hulp vraag om mijn broeder door Zijn ogen te zien, of ik vraag hem wat ik moet zeggen in een bepaalde situatie, en mijn weerstand om een antwoord te horen is te groot (of ik herken het antwoord niet), wat kan ik dan vervolgens doen?

Antwoord: Probeer op dat moment alle oordelen die je erover hebt los te laten, en ook niet te investeren in wat je wil dat er gebeurt. Je neemt automatisch waar met de Heilige Geest wanneer je zonder oordeel kijkt, en geen investering in het resultaat hebt. Daarom moeten we ons niet bezighouden met wat we in een gegeven situatie zullen zeggen of doen – onze zorg moet het loslaten van onze oordelen zijn. Dan zullen de liefde en waarheid in onze denkgeest door ons heen stromen en zich uitdrukken in de vorm die op dat moment het meest behulpzaam is. Dit is, in feite, de essentie van een boodschap die Jezus aan Helen gaf: “Je kunt niet vragen: ‘Wat zal ik hem zeggen?’ en Gods antwoord horen. Vraag in plaats daarvan: ‘Help me deze broeder te zien door de ogen van de waarheid en niet van het oordeel,’ en de hulp van God en al Zijn engelen zal het antwoord zijn.” (Een leven geen geluk, blz. 418). De ‘hulp van God en al Zijn engelen’ is de poëtische manier van Jezus om te wijzen op de aanwezigheid van de Heilige Geest in onze denkgeest.

Andere studenten van Een cursus in wonderen hebben eendere vragen gesteld, en je hebt er wellicht baat bij deze te raadplegen. Zie V#011 , V#077 , V#399 enV#498 .

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina