Schuld is een enorm probleem voor mij als dealer in tweedehands auto’s. Ik vraag de Heilige Geest om hulp voordat ik besluit een exemplaar met gebreken te verkopen, maar het lijkt dat ik de beslissing al genomen heb vóórdat ik hulp gevraagd heb. Het zou onmogelijk zijn alle gebreken van de auto die ik verkoop te verhelpen, zonder een grote financiële last te ervaren; dus is een veiling de oplossing, waar het eerder mogelijk is de auto te verkopen ‘zoals hij is’ om daarmee tenminste iets van het verlies terug te krijgen. Het lijkt onmogelijk een heilige ontmoeting te hebben met een broeder die je slachtoffer maakt. Ik zou een ander beroep moeten kiezen, maar ondertussen sluipen deze situaties altijd binnen. Is dit een geval van het plegen van zonde en het dan goedmaken? Ik wil dat mijn daden afspiegelingen van liefde zijn, in plaats van symbolen van aanval, maar iedere keer gebeurt het tegendeel. Kun je helpen met een formule om hiernaar te kijken met Gods hulp, en niet van het ego?

Antwoord: Een cursus in wonderen noemt nooit iets wat we doen een zonde, alleen een vergissing. De vergissing is de keuze die we in onze denkgeest maken, namelijk naar het ego luisteren en zonde en schuld tot werkelijkheid maken; dat leidt tot de projectie van schuld in de vorm van een aanval op onszelf of op iemand anders. Deze dynamiek behelst het vermijden van verantwoordelijkheid voor wat we doen en het vinden van een weg om het te rechtvaardigen: ‘Het was niet mijn fout. Het is gewoon zakelijk.’ De God van het ego gelooft in zonde en verzoening van zonde door lijden, opoffering en straf. Jezus leert ons echter in de Cursus dat de ware betekenis van Verzoening het ongedaan maken van ons geloof in afscheiding is. God weet niet van zonde, en Hij vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft (WdI.46.1:1). Er is een mooie bespreking van Verzoening in V#856 van deze site.

Er bestaat geen formule die we je kunnen geven, maar het kan je helpen als je rustig naar het denksysteem kijkt dat ten grondslag ligt aan jouw visie op je baan, en jouw relatie met kopers. Dit denksysteem van afscheiding berust op het principe de een of de ander en doden of gedood worden. Krijgen wat we willen gaat ten koste van een ander – iemand zal in dit systeem altijd verliezen. Jezus vraagt ons daarom eerlijk te kijken naar hoe we rechtvaardigen wat we doen en voelen, maar onszelf daarom niet te veroordelen. We kunnen dan om hulp vragen om de situatie anders te zien – niet door de egovisie de een of de ander, maar door de ogen van Jezus die ons allemaal als hetzelfde ziet. Je bent al gevangen in het onjuist gerichte denken als je een broeder ziet als iemand die je slachtoffer gaat maken; iemand die moet verliezen zodat jij kunt winnen. Nogmaals: dit is een kwestie van inhoud van je denkgeest, niet je gedrag. Dus dat is het moment wanneer je wilt erkennen dat je in je onjuist gerichte denken bent, en daarom niets van wat je doet liefdevol zal zijn. De bereidwilligheid om de situatie anders te zien helpt je met omschakelen naar je juist gerichte denken. Wat dit wil zeggen is dat je een juist gericht denkende dealer in gebruikte auto’s kunt zijn! Je liegt niet en je houdt voor je koper geen informatie achter. Je biedt de wagen op een positieve manier aan, wat betekent dat je gelooft in de wagen die je verkoopt. Er is een relevante passage in het Tekstboek die mooi aansluit op jouw situatie: “Een goede leraar moet geloven in de ideeën die hij onderwijst, maar hij moet aan nog een andere voorwaarde voldoen: hij moet in de leerlingen geloven aan wie hij de ideeën presenteert” (T4.I.1:4). Als je je op deze manier kunt opstellen, zul je je goed voelen over jezelf, de koper en de transactie, en dan zal het conflict verdwijnen en je zult in vrede zijn. Mogelijk kun je zelfs een reputatie verwerven als een betrouwbare dealer en meer werk aantrekken! Op deze manier leren denken beïnvloedt ook andere gebieden van je leven, en na een tijdje vindt je het een heel natuurlijke manier van functioneren.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina