Ik voel me erg gefrustreerd bij het in praktijk brengen van Een cursus in wonderen, want ik merk dat alles wat ik wil specifieke leiding is. Ik smeek, smeek en smeek om specifieke leiding, maar er komt niets. Ik ben het zo spuugzat om mensen te horen zeggen dat ik gewoon de aanwijzingen van de Heilige Geest moet volgen, want dat probeer ik, maar ik hoor niets. Anders dan vele anderen ben ik bereid het ‘Ik weet het niet’ zoals Jezus zegt te accepteren, maar vaak hoor ik geen alternatief voor wat ik denk te weten. Ik ben bereid de gehoorzaamste student van Jezus te zijn, maar hoe kan ik gehoorzaam zijn als ik geen enkel antwoord hoor?

Antwoord: Om je ten minste te verzekeren dat je hierin niet alleen bent, citeren we Jezus’ uitspraak: “Slechts zeer weinigen kunnen Gods Stem überhaupt horen” (H12.3:3). Er zijn veel verschillende manieren om de Heilige Geest te ‘horen’ – Zijn leiding komt tot je als een idee, een liefdevolle gedachte, een gevoel, een droom, iets wat je leest of wat iemand anders zegt of doet, enzovoort. Het is niet beperkt tot letterlijke woorden of instructies.

De Heilige Geest staat voor de inhoud van je juist-gerichte denkgeest, wat in wezen de correctie van de inhoud van je onjuist-gerichte denkgeest is. Dat is waar de Heilige Geest over gaat en voor pleit. Wij zijn degenen die vorm aan de inhoud geven; dat betekent dat we meestal de aard van de communicatie bepalen aan de hand van wat we denken nodig te hebben. Dat is een ernstige beperking, maar we doen dat alleen maar omdat we zo heel bang zijn voor het aanvaarden van zuivere liefde als onze enige identiteit. De afspiegeling van zuivere liefde is in ons juist- gerichte denken. Dat is de inhoud van elk antwoord dat de Heilige Geest geeft, want als we die liefde konden accepteren, dan zouden al onze behoeften verdwijnen – we zouden alles hebben en nergens om hoeven te vragen, ongeacht de omstandigheden in ons leven. “Kan dat worden geruild voor een beetje, te verwaarlozen advies over een probleem van heel korte duur?” bepleit Jezus in zijn bespreking van het ware gebed (L1.I.4:6). Maar hij erkent ook dat we nog niet op dat niveau zijn, en spreekt daarom vervolgens over gebed als een ladder (L1.II). Belangrijk is dat hij nooit zegt dat om specifieke dingen vragen verkeerd of schadelijk is. Hij helpt ons juist te herkennen dat onze behoeften voortkomen uit een valse identiteit, die we aanvaard hebben in plaats van de Identiteit die onze Schepper ons gegeven heeft. Doorgaan met vragen om specifieke dingen in plaats van onze werkelijke, enige behoefte onderkennen, garandeert dat we nooit ware en blijvende vrede zullen hebben.

Tenslotte kan het voor jou eenvoudiger zijn deze kwestie niet zozeer te zien als “Waarom hoor ik de Stem van de Heilige Geest niet?”, maar als “Waarom doe ik niet wat Hij me zegt, namelijk vergeven.” Vergeving is onze enige functie. Die functie vervullen brengt ons de vrede en het geluk waarnaar we zoeken. De lessen 121 en 122 in het Werkboek herinneren ons hier prachtig aan (WdI.121,122).

Misschien helpt het je om de vragen V#215 , V#538 en V#555 te raadplegen; die gaan verder in op de kwesties die hier besproken zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina