Ik ben jarenlang yogastudent geweest, en heb talrijke oosterse en westerse perspectieven van non-dualisme bestudeerd. Een cursus in wonderen lijkt een ander soort non-dualisme te zijn. Ik vraag me af of je enig idee hebt over hoe dit verschilt van andere non-dualistische filosofieën? In mijn studie heb ik ook ‘Goeroe Geest’ door ‘Heilige Geest’ vervangen. Staat de Cursus zulke uitwisseling van termen toe?

Antwoord: Een cursus in wonderen is strikt non-dualistisch, wat betekent dat alleen God werkelijk is. Niets eindigs, begrensd of onvolmaakts is werkelijk. Dat betekent ook dat niets wat de volmaakte Liefde van God ontbeert werkelijk is – bijvoorbeeld zonde kan niet werkelijk zijn. Dit type van radicaal monisme wordt ook gevonden in de hoogste leringen van de Vedanta school van het Hindoeïsme; daar wordt alle veelvuldigheid en eindigheid als illusoir beschouwd. Brahman, de Ultieme Werkelijkheid, is de enige ware werkelijkheid. Dit absolute non-dualisme verschilt van de gematigde vormen van non-dualisme, die ruimgenomen vallen in de categorie pantheïsme (pan-theos, wat betekent: alle dingen zijn God). In pantheïstische systemen is diversiteit werkelijk, maar alleen als delen van een Goddelijk Wezen, niet in de vorm van onderscheiden wezens met hun eigen bestaan. Hiervan zijn voorbeelden in het Westen, maar je komt het vaker tegen in Oosterse filosofieën. In het algemeen gesproken zijn in de tradities van toewijding (Bhakti) van het Oosten de wereld en personen werkelijk, maar niet als onafhankelijke wezens. Ze zijn alleen werkelijk als vormen van de Goddelijke Werkelijkheid, waarin hun ultieme werkelijkheid geworteld is.

De implicaties van deze standpunten over wat de werkelijkheid uitmaakt zijn diepgaand, en de verkenning daarvan is het onderwerp van Kens boek Love Does Not Condemn: The World, the Flesh, and the Devil According to Platonism, Christianity, Gnosticism, and “A Course in Miracles.”

Wat betreft het vervangen van Goeroe Geest door Heilige Geest: als dat voor jou werkt, houd dat dan aan. Niet de vorm is belangrijk, alleen de inhoud – een innerlijke leraar.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina